منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۷:۵۷
Background image

متخصص جراحی عمومی

عنوان وظیفه        :  متخصص جراحی عمومی 

وزارت/اداره         :  تحصیلات عالی

موقعیت               :  کابل

بخش                : پوهنتون طبی ، کلینیک تدریسی نسائی ولادی

بست                 : ( 3 )  

گزارشدهی به       : امریت کلینیک      

گزارشگیری از     : ندارد

کود                  :

هدف وظیفه: کمک  ورهنمایی دوکتوران شامل برنامه های تخصصی و معالجه مریضان مطابق تقیسم اوقات مرتبه

...... . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۷:۵۴
Background image

اوپتومتریست

عنوان وظيفه       : اوپتومتریست

وزارت/اداره      . . .

OpenShow all

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۷:۵۷
Background image

متخصص جراحی عمومی

عنوان وظیفه        :  متخصص جراحی عمومی 

وزارت/ا . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۷:۵۴
Background image

اوپتومتریست

عنوان وظيفه       : اوپتومتریست

وزارت/اداره      . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۷:۵۰
Background image

انستیزیست

عنوان وظیفه       :  انستیزیست 

وزارت/اداره      . . .