اعلان بست های کادر علمی پوهنتون بغلان !

nasir_admin
Sun, Mar 31 2024 7:28 AM
112000

Closing Date

پوهنتون  بغلان برای بار دوم در سال ۱۴۰۳هـ.ش در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی ضرورت دارد.

پوهنځی ادبیات وعلوم زراعتی ؛
•    ديپارتمنت انګلیسی (۳) بست.

پوهنځی تعلیم وتربیه ؛
•    ديپارتمنت کیمیا (۱) بست.
•    ديپارتمنت تاریخ (۱) بست.
•    ديپارتمنت ریاضی (۱) بست.
•    ديپارتمنت آموزش کمپیوتر (۲) بست.

پوهنځی ژورنالیزم ؛
•    ديپارتمنت مطبوعات (۱) بست.

داوطلبان می توانند به هدف ثبت نام به بست های کادر علمی یاد شده از تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۳ الی ۲۰/۱/۱۴۰۳هـ ش فورم های درخواستی خویش را پر کرده ترانسکریپت اصلی نمرات به زبان ملی و کاپی همین اعلان را از ویب سایت وزارت ( تایید شده ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی یا از سوی پوهنتون یاد شده) یکجا با کاپی تذکره خویش به پوهنتون مربوطه بسپارند.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements