کمک وسایل طبی به ارزش 47هزار یورو مؤسسه جهانی PU – AMIبه شفاخانه تدریسی پوهنتون پکتیا.

ameen_admin
Thu, Nov 24 2022 6:52 AM
dfgfg

در نشستی که به همین منظور دایر گردیده بود، رئیس پوهنتون پکتیا، رئیس شفاخانه تدریسی پوهنتون پکتیا، معاون والی پکتیا، رئیس اقتصاد و مسؤل دفترمرکزی مؤسسه PU- AMI درکابل شرکت نموده بودند، مسؤولان پوهنتون پکتیا از همکاری مؤسسه متذکره قدر دانی نمودند.

پوهنمل عبیدالله آخندزاده رئیس پوهنتون پکتیا در شروع محفل صحبت نموده و به تمام اشتراک کننده گان خوش آمدید گفت، متعاقبا مراتب قدر دانی خود را نسبت کمک و همکاری موسسه متذکره ابراز نموده تشکر کرد.

آقای آخندزاده همچنان از نماینده مؤسسه متذکره خواهان ادامه چنین کمک های سخاوتمندانه به پوهنتون پکتیا گردیده فرمود: «از این وسایل و تجهیزات کمک شده در تشخیص و تداوی بیماران و کار های عملی محصیلان پوهنحی طب استفاده اعظمی صورت خواهد ګرفت.»

هم چنان دراین محفل مولوی انعام الله صلاح الدین معاون والی پکتیا در مورد ارزش علم صحبت نموده، در مورد ارزش وقدسیت علم طبابت از نظر شرعیت اسلامی معلومات کلی ارایه نموده و داکتران را متوجه مسؤلیت های شان نمودند.

مولوی محمد انور راشد هماهنگ کننده این کمک ها به معیاری نمودن پوهنتون ها، ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان انکشاف آموزش الکترونیکی و عصری تاکید نمود.

رئیس اقتصاد پکتیا بالنوبه صحبت نموده و از همکاری های مؤسسه متذکره قدر دانی نمود.

ولی الله بارکزی مسؤل عمومی دفتر مؤسسه جهانیPU-AM  از رهبری پوهنتون پکتیا جهت قدر دانی شان اظهار امتنان نموده و بر ادامه کمک وهمکاری های شان در آینده تعهد سپرد.

در پایان محفل جيوي کومارمسؤل هماهنګی مؤسسه متذکره در افغانستان و زون جنوب شرق در مورد فعالیت های شان سحنرانی نموده بیان داشت که در حصه همکاری های شان با شفاخانه تدریسی پوهنتون پکتیا، سایر نهاد های کمک کننده را نیزهماهنگ خواهند نمود.

جلسه با اعطای تقدیر نامه ها به مسؤلین مؤسسه متذکره و ریاست اقتصاد جهت هماهنگی و همکاری شان با شفاخانه تدریسی پوهنتون پکتیا از طرف رهبری پوهنتون پایان یافت. 

Latest news

Mon, Oct 17 2022 6:10 AM
Background image

Declaration

Some spiteful people are spreading the news that some students have been expelled from the dormitory of Kabul University on the basis of ethnic discrimination, which is not true.

The. . .

Thu, Oct 06 2022 6:19 AM
Background image

The Acting Minister of Higher Education appreciated Afghan student for the Master's program of the University of Sydney, Australia.

Afghan student Zahidullah “Rohi”, who has won the first position in the row of (20) countries by obtaining (98.7) marks in the online examination of the Master's program of the. . .

BACK TO NEWS