اطلاعیه بورسیه تحصیلی 2023- 2024 کشور فدراتیف روسیه درمقاطع دوکتورا، ماستری ولیسانس

eshaq_admin

Due

-

سفارت فدراسیون روسیه در افغانستان به منظور کمک در بخش تعلیم و تربیه کادر های ملی، بتعداد 500 سیت بورسیه تحصیلی را در مقاطع تحصیلی لیسانس، ماستری و دوکتورا، جهت پذیرش جوانان افغان برای تحصیل در موسسات تحصیلی روسیه طبق برنامه های تحصیلات عالی و تحصیلات فوق العاده برای سال تحصیلی2023-2024 برای افغانستان اختصاص داده است .اخیراً سفارت فدراسیون روسیه به تعقیب یاد داشت مورخ 2/ اکتبر/ 2022 میلادی خویش از آغاز پروسه ثبت نام و راجستر نامزدان تحصیل در چهار چوپ سهم حکومت فدراسیون روسیه برای افغانستان در سال تحصیلی 2023/ 2024 در سستم (  education-in-russia.com) خبرداده است.پروسه ثبت نامه و راجستر الی تاریخ 20 فبروری سال 2023 میلادی تمدید گردیده است.
شرایط بورسیه:
1-    داشتن پاسپورت که حد اقل هنگام داخل شدن  به کشور روسیه یک و نیم سال مدت اعتبار داشته باشد. 
2-    پرداخت مصارف از قبیل( ترانسپورتی الی محل تحصیل، بمیه صحی، مصارف غذا ، بود و باش) بدوش نامزدان بورسیه می باشد.
3-    حسب قوانین نافذه روسیه، مدد معاش برای محصلین خارجی دردوران تحصیل پرداخت می گردد وهمچنان امکانات زنده گی درلیلیه های مؤسسات تحصیلی طبق شرایط معینه برای اتباع روسیه برای آنها نیز فراهم میشود.
علاقه مندان واجدشرایط بورسیه فوق الذکر میتوانند معلومات مبنی برلست اسناد مورد ضرورت و شرایط خانه پری اسناد، بشمول رهنمود قدم به قدم برای ثبت نام و راجستر در این سایت education-in-russia.com)  قابل در یافت می باشد.
کاندیدان واجد شرایط بعد ازخانه پری و تکمیل اسناد لازم جهت ثبت نام به ریاست ارتباط خارجه وزارت تحصیلات عالی مراجعه فرمایند. 
قابل ذکر است که انتخاب نهایی محصلین خارجی از سوی وزارت تحصیلات وعلوم روسیه با شرکت مؤسسات تحصیلات عالی آن کشور صورت می گیرد.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements

آخرین بورسیه ها

Sun, Dec 27 2020 4:41 PM Romania
Background image

Scholarships Announcement – in (BS, MS, Ph.D.) in Romania

Ministry of Foreign Affairs has informed of the scholarships in bachelor, master, and Ph.D. granted by the Romanian government for the academic year 2021-2022 in different fields except . . .

Wed, Dec 09 2020 8:52 AM Bangladesh
Background image

Bangladesh Scholarship Announcement in Bachelor Degree

سازمان همکاری های اسلامی OIC برای سال تعلیمی 2020-2021 در مقاطع مختلف از جمله لیسانس به مصرف نیمه شخصی خبر داده است که بورس مذکور بصورت آزاد برای متقاضیان واجد شرایط اختصاص داده شده است . . .

Wed, Dec 09 2020 8:47 AM Bangladesh
Background image

OIC Scholarship Announcement in Master Degree and PHD in Bangladesh

سفارت ج.ا افغانستان مقیم بنگله دیش از اعطای بورسیه پوهنتون تکنالوژی اسلامی - سازمان همکاری اسلامی (OIC) برای سال تعلیمی 2020 2021 میلادی در مقاطع ماستری و دوکتورا به صورت نيمه رايگان  . . .