جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی دایر شد

baqir_hiadari
Tue, Jan 14 2020 5:24 AM
شورای رهبری

چارچوب اعتباردهی برنامه های علمی، در جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی پیشکش گردیده و مورد تأیید قرار گرفت.

جلسه شورای رهبری تحت ریاست پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی با اشتراک معین امور محصلان، رؤسای ادارات مرکزی، رؤسای پوهنتون‌های مرکزی و مشاوران وزارت تحصیلات عالی دایر گردید.

در آغاز چارچوب اعتباردهی برنامه علمی که به منظور اعتباردهی و ارتقای کیفیت پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی به سطح برنامه های علمی در کشور آماده گردیده از سوی ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی به جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی جهت نظر خواهی پیشکش شد ومورد تایید قرار گرفت.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی تدوین چارچوب برنامه علمی را یک دستاورد مهم برای وزارت تحصیلات عالی و زمینه شگوفایی و رونق علمی در نهادهای تحصیلی خواند و با سپاسگزاری ازتلاش ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی گفت که این چارچوب، فصل ناتمام برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی در نهادهای علمی را تمام می کند.

وزیر تحصیلات عالی چارچوب جدید اعتباردهی برنامه های علمی را معیاری و سازگار با معیارهای منطقه یی و جهانی عنوان نموده، گفت که اجراآت مطابق مواد مندرج آن باعث بهبود کیفیت و ارتقای اعتبار اکادمیک نهادهای علمی کشور خواهد شد.

وی افزود: "تدوین و تجدید چارچوب اعتباردهی برنامه علمی باعث تأمین کیفیت و رقابت مثبت میان نهادهای تحصیلات عالی در سطح دیپارتمنت های فارغ ده و پوهنحی ها می شود که این خود یک گام اساسی درراستای اعتبار بخشی و تقویت جایگاه پوهنتون های کشورمی باشد."

در این جلسه روی نظارت وارزیابی مجدد تعدادی از مؤسسه های تحصیلات عالی خصوصی؛ اِعمال شیوه های جدید برای اخذ امتحان محصلان پوهنتون های دولتی برای کاهش مشکلات در این روند و برخی موضوعات متفرقۀ دیگر نیز بحث صورت گرفت و راه حل های برای آن جست وجو گردید.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS