کلستر دور سوم بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی رشته های فوق لیسانس کمپیوتر ساینس و رشته های لیسانس کمپیوتر ساینس و زبان و ادبیات بخش تعلیم وتربیه نهاد های تحصیلی کشور به پایان رسید.

ameen_admin
Thu, Feb 08 2024 4:19 AM
jkdfhkjfkjsd


پوهنوال سیدحسن شاه رحیمی در روز پایانی کلستر یاد شده به نمایندگی از استادان صحبت کرده گفت که بهترین جامعه جامعه ی است که درآن به ارزش علم و تحصیل توجه شود، موصوف همچنان ازتوجه و همکاری هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی در رابطه به راه اندازی کلستر ها جهت بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی نهادهای تحصیلی کشور قدر دانی کرد.
سپس پوهنوال داوود شاه فاروق عضوی کمیسیون ملی نصاب تحصیلی کشور از زحمات وتلاش های استادان در قسمت انکشاف و بازنگری نصاب تحصیلی قدر دانی کرده افزود که نصاب تحصیلی کشور با در نظرداشت ارزش های اسلامی و روحیه ملی انکشاف و بازنگری شده که برای نسل آینده و نظام تحصیلی کشور مفید واقع خواهد شد.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements

Latest news

Sun, Mar 31 2024 10:42 AM
Background image

The Deputy Minister for Finance and Administration of the Ministry of Higher Education has met Dr. Mohammad Tahoun, World Health Emergency Team leader.


In a meeting, the Deputy Minister for Finance and Administration, Mawlavi Mohammad Hamid Haseeb, the Chancellor of Kabul Medical University and the Chief Executive Officer of Ali-Abad. . .

BACK TO NEWS