گالری رسانه

افتتاح ساختمان جدید پوهنځی های اداره و پالیسی عامه و ریاضیات پوهنتون کابل

تفاهمنامه تطبیق پروژه های انکشافی و تقویت همکاری های دو جانبه

تفاهمنامه تطبیق پروژه های انکشافی و تقویت همکاری های دو جانبه

تفاهمنامه تطبیق پروژه های انکشافی و تقویت همکاری های دو جانبه

Wi-Fi zone افتتاح مرکز تکنالوژی معلوماتی و پروژه

Wi-Fi zone افتتاح مرکز تکنالوژی معلوماتی و پروژه

Wi-Fi zone افتتاح مرکز تکنالوژی معلوماتی و پروژه

Wi-Fi zone افتتاح مرکز تکنالوژی معلوماتی و پروژه

دستاورد های ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی در سال 1399

‎گزارش تصویری ریاست پلان و پالیسی وزارت تحصیلات عالی

مستند دستاورد‌های سال 1399 وزارت تحصیلات عالی

سخنرانی مکمل نور احمد درویش در برنامه حسابدهی دولت به ملت

سخنرانی مکمل پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی در برنامه حسابدهی دولت به ملت

سخنرانی مکمل داکتر عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی در برنامه حسابدهی دولت به ملت

تفاهمنامه همکاری امروز میان وزارت تحصیلات عالی و شورای طبی افغانستان امضأ شد

په 1399 کال کې د لوړو زده کړو وزارت د تحقيق، تأليف او ترجمې رياست يوشمېر لاسته راوړنې

Pagination