مسوولینو د واټس اپ شمېرې

د درنو هېوادوالو د پام وکړ!

د لوړو زده کړو په برخه کې د محصلینو، استادانو او ګرانو هېوادوالو د ستونزو د حل، د معلوماتو ترلاسه کولو او پوښتنو ته د ځواب ویلو په موخه اوس د لوړو زده کړو وزارت د وېبپاڼې له لارې د دغه وزارت د بېلابېلو ادارو د مسوولینو د واټس اپ شمېرې شریکې شوې دي. .

درانه هېوادوال کولی چې په رسمي وختونو کې یادو شمیرو ته پیغامونه واستوي او خپل مشکل حل کړي. 

شمیره ریاست وټساپ
1 د نشراتو ریاست   Whatsapp Whatsapp
2 د بیرون مرزی ریاست Whatsapp
3 د مقام ریاست Whatsapp
4 د څیړنه او پلټنه ریاست Whatsapp
5 د مالی او حسابی ریاست Whatsapp
6 د اداری او زیربنا ریاست Whatsapp
7 د تدارکاتو ریاست Whatsapp
8 د تحقیق، تالیف او ترجمی ریاست WhatsappWhatsapp
9 ټکنالوژی او معلوماتی ریاست Whatsapp
10 نظارت او ارزیابی د امور اکادمیک Whatsapp
11 د دولتی پوهنتونو تقر وانفکاک Whatsapp
12 ارتباط خارجه Whatsapp
13 محصلان خصوصی Whatsapp
14    
15 د علمی او انکشاف برنامو ریاست WhatsappWhatsapp
16 برنامه های لیسانی دولتی Whatsapp
17 تضمین کیفیت او اعتبار دهی  Whatsapp
18

د پلان پالیسی او تقنین ریاست

Whatsapp
19 د دولتی محصلانو  Whatsapp