به منظور حل مشکلات در واتساپ

قابل توجه هموطنان عزیز!
به منظور حل مشکلات، اخذ معلومات و پاسخ به پرسش های محصلان، استادان و هم وطنان عزیز در رابطه به حوزه تحصیلات عالی کشور، اینک شماره های تماس واتساپ مسوولان ادارات مختلف این وزارت از طریق وب سایت وزارت تحصیلات عالی شریک گردیده است.
هموطنان محترم می توانند صرف در اوقات رسمی با گذاشتن پیام در واتساپ، حل مشکل نمایند.

شمیره ریاست وټساپ
1 ریاست نشرات   Whatsapp
2 ریاست نشرات Whatsapp
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19