منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۰:۲۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا قرارداد پروژه تمدید آب آشامیدنی از شبکه شهری ایبک الی موسسه تحصیلات عالی سمنگان و ذخیره ارتفاعی تحت شماره داوطلبی (MOHE/98/NCB/W-007 )را با شرکت ساختمانی اقتدار سمال دارنده جواز شماره۰۱۲۱۰۳ D- آدرس: افغانستان سمنگان شهر ایبک  به قیمت مجموعی مبلغ (۱۲۸۹۵۸۱۱۸) ( دوازه میلیون و هشتصدو نود . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۱:۳۵
Background image

تعدیل جلسه قبل از داوطلبی

اسم پروژه: پروژه اجرای تست خاک تعمیر پوهنحی طب پوهنتون هرات

شماره داوطلبی: MOHE/99/NCB/w-011

مرجع اسناد داوطلبی

اصل

تعدیلات

    . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۰:۲۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا قرارداد پروژه تمدید آب آشامیدنی از شبکه شهری ایبک الی موسسه تحصیلات . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۱:۳۵
Background image

تعدیل جلسه قبل از داوطلبی

اسم پروژه: پروژه اجرای تست خاک تعمیر پوهنحی طب پوهنتون هرات

شماره داوطلبی: MOHE/99/NCB/w-011

مرجع اسناد داوطلبی

اصل

تعدیلات

    . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۱:۲۶
Background image

پروژه تهيه و تدارک تجهيزات لابراتواری ديپارتمنت های مالداری، هارتيکلچر، تيشوکلچر پوهنحی زراعت، ديپارتمنت سيول پوهنحی انجينری و کلنيک پوهنحی وترنری پوهنتون هلمند شامل دو لات {لات دوم تجهيزات ماشينری

شماره دعوت به داوطلبی:  MOHE/99/NCB/G-066

وزارت تحصيلات عالی از تمام داوطلبان و اجد شرايط دعوت مينمايد، تا در پروسه داوطلبی پروژه تهيه و تدارک تجهيزات لابراتواری ديپارتمنت های مالداری، . . .