منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۷:۳۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

بدینوسیله به تاسی ازفقره (۱) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست پولی تخنیک کابل وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد، قرارداد پروژه مقدار (۱۳) قلم حبوبات (مواد اعاشوی ) مورد ضرورت محصلین لیلیه را برای سال مالی ۱۳۹۹ تحت شماره داوطلبی (MOHE/KPU/079/NCB) با شرکت خدمات لوژستیکی سیرولی زاده دارنده جواز نمبر (D-46339) واقع تهیه مسکن ملی مارکیت کابل افغانستان به قیمت مجموعی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۸:۵۴
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون کابل

پروژه تهیه و تدارک 124596  یکصدو بیست و چهار هزار و پنجصدو نو دو شش کیلو گرام گاز مایع ایرانی اصل با کیفیت عالی و بهترین و یا معادل آن ضرورت سال 1399 پوهنتون کابل :

ریاست پوهنتون کابل . . .

RecentShow all

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۷:۳۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

بدینوسیله به تاسی ازفقره (۱) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست پولی تخنیک کابل وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد، قرارداد پروژه مقدار (۱۳) قلم حبوبات (مواد . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۸:۵۴
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون کابل

پروژه تهیه و تدارک 124596  یکصدو بیست و چهار هزار و پنجصدو نو دو شش کیلو گرام گاز مایع ایرانی اصل با کیفیت عالی و بهترین و یا معادل آن ضرورت سال 1399 پوهنتون کابل :

ریاست پوهنتون کابل . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۸:۵۲
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون کابل

پروژه تهیه و تدارک 100000 یکصد هزار لیتر تیل دیزل با مشخصات 62-02 اصل باکیفیت عالی و بهترین و20000 بیست هزار لیتر تیل پطرول بامشخصات A-92 با کیفیت عالی و بهترین و یا معادل آن ضرورت سال . . .