همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۷ - ۹:۵
Background image

اعلان کاریابی یک بست رتبه سوم آمریت امور ورزشی پوهنتون پولی تخنیک کابل

افراد و اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۶ - ۸:۰
Background image

اعلان کاریابی 37 بست رتبه سوم و چهارم

به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۸:۴۳
Background image

متخصص داخله انکولوژی

عنوان وظیفه:

متخصص داخله . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۸:۳۴
Background image

نرس جراحی انکولوژی

عنوان وظیفه:

نرس جراحی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۸:۳۱
Background image

نرس داخله انکولوژی

عنوان وظیفه:

نرس داخله . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۸:۲۹
Background image

میدیکل فیزیست

عنوان وظیفه:

میدیکل فیزیست . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۸:۲۶
Background image

نرس انکولوژی شعاعی

عنوان وظیفه:

نرس انکولوژی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۸:۲۳
Background image

تکنیشن رادیولوژی

عنوان وظیفه:

تکنیشن . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۸:۲۰

کابل

Background image

متخصص اندویورولوژی

عنوان وظیفه:

متخصص . . .

Pagination