اطلاعیه برنامه ماستری رشته دری پوهنتون هرات

baqir_hiadari
mohe

پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون هرات درنظر دارد تا برای دوره جدید برنامه ماستری رشته دری در سال تحصیلی ۱۳۹۸ بر۱۳۹۹ خویش محصل جذب نماید.

متقاضیان واجد شرایط شمولیت به این برنامه می توانند برای ثبت نام به مدیریت عمومی فارغان و پروگرام ماستری شعبه ثبت و راجستریشن واقع در تعمیر پوهنحی ساینس پوهنتون هرات مراجعه و فورم ثبت نام را با پرداخت (۵۰۰) افغانی بدست آورده و بعداز خانه پری فورم همراه با اسناد مورد ضرورت به برنامه ماستری رشته دری پوهنحی ادبیات تسلیم نمایند.

قابل ذکر است که پروسه ثبت نام و راجستریشن محصلان  الی تاریخ ۱۵ حوت سال ۱۳۹۸ تمدید گردیده و متقاضیانیکه سند لیسانس داشته باشند می توانند فورم اخذ نمایند.

اسناد مورد ضرورت:

  • اصل تذکره تابعیت
  • اصل ترانسکریپت نمرات دوره لیسانس با اوسط حداقل ۶۵٪ نمرات تایید شده وزارت تحصیلات عالی.
  • اصل دیپلوم دوره لیسانس تایید وزارت تحصیلات عالی.
  • ۱۰ قطعه عکس ۴×۳ با زمینه سفید
  • دو ورق تائید نامه (ریفرینس لیتر) از اشخاص اکادمیک

طبق پورتوکول (۱۱) مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۸ کمیته فوق لیسانس، دیپارتمنت های پشتو و انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه ودیپارتمنت های آلمانی، عربی ، پشتو و انگلیسی پوهنحی ادبیات هم خوانی و مطابقت دارد.

فارغان دیپارتمنت های زبان وادبیات فارسی دری پوهنتون های دولتی وموسسات تحصیلات عالی خصوصی و فارغان دیپارتمنت های دری و پشتو پوهنحی های تعلیم و تربیه، فارغان دیپارتمنت های زبان و ادبیات دری ، انگلیسی،‌پشتوو عربی پوهنحی های ادبیات و علوم بشری میتوانند فورم ثبت نام اخذ نمایند.

قابل ذکر است زمان اخذ امتحان (زبان خارجی) به تاریخ ۲۵ /۱۲/۱۳۹۸ خواهد بود و امتحان کانکور اختصاصی شمولیت به این برنامه ماستری بعداٌ از طریق صفحات انترنیتی و ویب سایت پوهنتون هرات به اطلاع متقاضیان رسانیده می شود.

شماره تماس جهت معلومات (0798591970-0729889206-0402226769)

ایمیل آدرس: ahmadghanikh@gmail.com

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۱۵:۲۲
Background image

اطلاعیه ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع عموم شرکت های تجارتی و لوژستیکی رسانیده می شود که رسمیات ادارات دولتی به تاسی از فیصله مورخ10/03/1399 مقام دوم معاونیت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مکتوب شماره 11 مورخ . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۱ - ۷:۱
Background image

رهنمود خانه پری فورم جمع آوری اطلاعات برای سیستم آموزشی HELMS

ملاحظات

  •  اطلاعات به هر زبان که در اختیار پوهنتون پولی تخنیک کابل قرار میگیرد به همان زبان وارد سیستم میشود.
  • نهاد های تحصیلی مکلف هستند که معلومات درست را در اختیار پوهنتون پولی . . .
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۴ - ۸:۴
Background image

اطلاعیه به تعویق افتادن جلسات آفرگشایی

به تاًسی از مصوبه جلسه شماره (2) مورخ 08/01/1399 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و به استناد جزء (1) ماده دهم طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلو گیری از شیوع بیماری کرونا (کوید19) در . . .

بازگشت به اطلاعیه ها