اطلاعیه بورسیه های تحصیلی مقاطع لیسانس، ماستری و دوکتورای برنامه (ICCR) کشور هندوستان

baqir_admin
ل

Due

-

پروسه ثبت نام و طی مراحل بورسیه های اهدایی کشور هند، طبق تصامیم مرجع بورس دهنده نسبت به سال های قبل متفاوت بوده و کاندیدان محترم میتوانند مراحل کاندیدی و ثبت نام را با استفاده از سایت پورتال بورسیه متذکره طور آنلاین تکمیل نمایند. که شرایط بورس متذکره به ذریعه نامه شماره ۶۱۲۴ مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۰ ریاست روابط فرهنگی وزارت محترم امور خارجه واصل و چنین نگاشته اند:

سفارت جمهوری هند مقیم کابل طی یادداشت شماره Kab/327/01/2021-22 مورخ ۲۵ مارچ ۲۰۲۱ خویش، از اعطای (۱۰۰۰) یک هزار سیت بورسیه تحصیلی در مقاطع لیسانس، ماستری و دوکتورا در پوهنتون های مختلف هند برای سال های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲ در چارچوب برنامه شورای روابط فرهنگی هند (ICCR) برای اتباع افغان خبر داده است.

شرایط و تمهیدات بورسیه:

 • تعداد قابل پذیرش ۱۰۰۰ تن؛
 • الزامی پنداشته میشود، که کاندیدان رشته های انجنیری، مضامین فزیک، کیمیا و ریاضیات صنوف ۱۰ تا ۱۲ را تکمیل نموده باشند؛
 • به لسان انگلیسی تسلط داشته باشند؛
 • کاندیدان باید نوشته ی که بیانگر اندیشه و علاقمندی شان باشد، را در قالب ۵۰۰ لغت به لسان انگلیسی جهت تثبیت سویه زبان انگلیسی ارایه نمایند و همچنان میتوانند در صورت موجودیت سند (تافل و آیلتس) را تحویل دهند؛
 • الزامی است، که کاندیدان مقاطع ماستری و دوکتورا مقاله تحقیقی مرتبط به رشته دلخواه شان را ترتیب و با تمام اسناد مورد نیاز به پوهنتون مربوطه از طریق لینک مربوط در پورتال(www.a2ascholarships.iccr.gov.in) ارسال نمایند؛
 • سن کاندیدان برای مقاطع ماستری و دوکتورا بیشتر از ۴۵ سال نباشد؛
 • فورمه های درخواستی بورسیه و فورمه های صحی مطابق فارمت سایت (www.a2ascholarships.iccr.gov.in) ICCR

خانه پری گردد؛                                                                        

 • لست پوهنتون ها و نهاد های تحصیلی که کاندیدان میتوانند در آن داخله نمایند و سایر معلومات مورد نیاز در پورتال متذکره موجود و قابل دسترس می باشد؛
 • هزینه بود و باش و فیس پوهنتون از جانب مرجع بورس دهنده پرداخت میگردد؛
 • تکت طیاره و بیمه صحی شامل بورسیه متذکره نمی باشد؛
 • صنوف اضافی  را که محصل تعقیب می نماید، مصارف آن بدوش خود محصل می باشد؛
 • فورمه ها و سایر اسناد که اصل آن به زبان انگلیسی نباشد، بدون ترجمه انگلیسی قابل پذیرش نیست؛
 • محصلین علاقمند خود فورمه های شانرا مسقیماً در پورتال (www.a2ascholarships.iccr.gov.in) به شکل آنلاین خانه پری نمایند؛
 • ثبت نام در لینک متذکره از تاریخ ۱۵ مارچ الی ۳۰ می ۲۰۲۱ صورت می گیرد، درخواستی ها مستقیماً به نهاد مربوطه فرستاده شود؛
 • امتحان لسان انگلیسی و مصاحبه آنلاین از جانب پوهنتون/انستیتوت مربوطه قبل از انتخاب، اخذ می گردد؛
 • رد کاندیدان از سوی نهاد تحصیلی مربوطه مستقیماً به آگاهی کاندیدان رسانیده میشود، محصلین که موفق می شوند، نامه پذیرش از جانب سفارت هند مقیم کابل بدسترس شان قرار داده خواهد شد؛
 • علاقمندان باید مستقیماً فورمه ها را بصورت آنلاین خانه پری و لست نامزدان توام با فورم های درخواستی، کاپی اسناد تحصیلی و اصل سرتفکیت های صحی از (شفاخانه و یا لابراتوار معتبر) الی تاریخ ۵ می ۲۰۲۱ را به سفارت جمهوری هند در کابل تحویل دهند؛
 • هکذا در یادداشت آمده است، که از کاندیدان معرفی شده در سفارت هند مقیم کابل امتحان مهارت زبان انگلیسی اخذ نمی گردد؛
 • رد کاندیدان مستقیماً از جانب پوهنتون و یا انستیتوت مربوطه صورت می گیرد؛

همچنان در یادداشت سفارت هند مقیم کابل تذکر رفته است، اکیداً خاطر نشان میگردد، تا اسناد مورد نیاز کاندیدان بورسیه در پورتال (www.a2acscholarships.iccr.gov.in) اپلود (بارگذاری) شود.

بناْ از علاقمندان بورسیه های تحصیلی مقاطع لیسانس، ماستری و دوکتورای برنامه (ICCR) کشور هندوستان تقاضا میگردد، تا شرایط فوق الذکر را دقیق مطالعه نموده و درصورتیکه واجد شرایط باشند، با استفاده از سایت پورتال بورسیه متذکره خود را کاندید نمایند.

برای معلومات بیشتر فایل ذیل را دانلود کنید.

دانلود

آخرین بورسیه ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۵:۲۵ قزاقستان
Background image

اطلاعیه بورس تحصیلی کشور قزاقستان در مقطع لیسانس

کشور جمهوری قزاقستان از اعطای 30 سیت بورس تحصیلی در مقاطع مختلف از جمله 16 سیت آن در رشته های انجنیری سیول، زراعت، معدن و اقتصاد به مقطع لیسانس خبر داده بود که قبلاً بورسهای مذکور برای . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۴:۴۶ جاپان
Background image

اطلاعیه بورسیه کشور جاپان در مقاطع لیسانس

( وزارت معارف، فرهنگ، تربیت بدنی، ساینس وفناوری   (MEXT)کشور جاپان فرصت بورس های تحصیلی را برای دانشجویان افغان که در صدد تحصیل در کشور جاپان اند، برای سال ۲۰۲۲ تحت برنامه بورسیه های . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۰:۱۰
Background image

اطلاعیه ثبت نام بورسیه تحصیلی پوهنتون لمپونگ کشور اندونیزیا در مقاطع لیسانس، ماستری و دوکتورا

پوهنتون دولتی لمپونگ اندونیزیا طی یادداشت شماره 3017/UN26./K.S/2021 مورخ 2021/4/16 خویش جهت ترغیب جوانان افغانستان به ثبت نام بورسیه های تحصیلی در مقاطع لیسانس، ماستری و دوکتورا برای . . .