اطلاعیه ثبت نام برنامه ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل

nasir_admin
sfsafsa

قراراست پوهنتون پولی تخنیک کابل درمطابقت تقویم اکادمیک  وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان و به اساس فیصله بورد فوق لیسانس ۤوهنتون متذکره برای سمستر طاق خزانی سال ۱۴۰۱ دربرنامه های ماستری، بعدازسپری نمودن امتحان کانکور محصلین جدید الشمول را جذب نماید، پروسه ثبت نام ازتاریخ ۱۰برج میزان سال ۱۴۰۱ آغاز و الی ۱۵ برج عقرب به طور همه روزه دوام دارد  داوطلبان می توانند جهت ثبت نام سراز تاریخ ذکر شده به پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه نموده و فورم ثبت نام را بنابر شرایط ذکرشده ازآدرس های ذیل اخذ نموده بعدازخانه پری و تکمیل  ودوباره به مرجع آن تسلیم نمایند.

        نام برنامه ماستری                                                     محل ثبت نام

 • ساختمانهای هایدروتخنیکی و هایدرولیک                   تعمیر لابراتوارمنزل اول اتاق شماره ۱۲۴ دیپارتمنت هایدرولیک
 • انجنیری ساختمان                                                 تعمیر لابراتوارمنزل دوم اتاق شماره ۲۰۵ پوهنحی ساختمانی
 • انجنیر اکتشاف معادن                                            تعمیر لابراتوار منزل سوم اتاق شماره ۳۲۶
 • مهندسی تعمیرات                                                  تعمیر لابراتوار منزل دوم اتاق شماره ۲۰۵  عقب پوهنحی ساختمانی
 • مدیریت انجنیری ساختمان                                      عقب بلاک های لیلیه تعمیر بخارخانه منزل اول پوهنحی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی                     
 • انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی                            
 • مدیریت انجنیری سروی                                         تعمیر لابراتوار منزل دوم اتاق ششماره ۴۳۵
 • مدیریت پلانگذاری وشهرسازی                               تممیر لابراتوار منزل دوم اتاق شماره ۲۰۵ پوهنحی ساختمانی
 • انجنیری صنایع کیمیاوی                                        تعمیر لابراتوار منزل سوم اتاق شماره ۳۱۹

اسناد مورد ضرورت هنگام ثبت نام

 •  کاپی  دیپلوم لیسانس
 • کاپی ترانسکربپت
 • کاپی سند یک ساله انگلیسی
 • کاپی تذکره تابعیت
 • (تمام اسناد باید مراحل قانونی را طی نموده باشد)

      نوتت : برای معلومات بیشتر به شماره ذیل تماس بگیرید،  (۰۷۹۹۸۵۹۳۳۲- ۰۷۹۳۵۷۷۲۳۴)

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۶:۷
Background image

اطلاعیه امتحان ملا امامان و مؤذنان

به اطلاع کاندیدان امتحان بست های ملا امامان و مؤذنان پوهنتون بامیان،موسسه تحصیلات عالی پنجشیرو میدان وردک رسانیده می شود که امتحان بست های یاد شده به تاریخ ۸/۹/ ۱۴۰۱اخذ می گردد. 
محل و . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۳۰ - ۱۱:۳۷
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد

    بدینسوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکاتی به اطلاع عموم رسانیده می شود، پوهنتون پولی تخنیک کابل درنظر دارد قرارداد پروژه تهیه و تدارک (۷۳)قلم اجناس مختلف النوع . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۳۰ - ۱۰:۰
Background image

اطلاعیه

پوهنتون شیخ زاید (خوست)
(موضوع: فراخوان مقالات علمی- تحقیقی برای کنفرانس علمی پوهنتون شیخ زاید)
    قراراست پوهنتون شیخ زاید کنفرانس علمی وتحقیقی را درپوهنتون خویش به ماه جدی سال ۱۴۰۱ . . .

بازگشت به اطلاعیه ها