اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به نتیجه ارزیابی رشته های طبی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی کشور

superadmin

به تآسی از هدایت ماده 5 مصوبه شماره 22 مورخ 29/10/1395 کابینه ج.ا.ا ارزیابی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی طبی در سال 1397 صورت گرفت و متعاقباً گزارش ارزیابی نهاد های متذکره در جلسه شماره 16 مورخ 14/9/1397 کابینه ج.ا.ا مورد بحث قرار گرفته و فیصله ذیل اتخاذ گردید .

جواز فعالیت رشته های طبی 6 موسسه تحصیلات عالی طبی خصوصی که درکتگوری بسیار ضعیف قرار دارند ملغی قرار داده شده است؛ بناً فعالیت رشته های طبی این نهاد های تحصیلات عالی مشروعیت قانونی نداشته و نزد وزارت تحصیلات عالی اعتبار رسمی ندارند.

همچنان از جمله 20 نهاد تحصیلات عالی خصوصی که رشته های طبی شان در کتگوری ضعیف قرار دارد رشته های طبی 8 نهاد تحصیلی بعد از اصلاح نقاط ضعف شان مطابق به معیار های وضع شده مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و نتیجه ارزیابی شان به منظور بحث به ریاست محترم انسجام امور کابینه ریاست دفتر مقام ج.ا.ا ارسال شده است که بعد از تصمیم فیصله کابینه در مورد اخذ امتحان کانکور سمستر خزانی رشته های طبی در سال تحصیلی 1398 در این نهاد ها تصمیم اتخاذ خواهد شد.

هکذا رشته های طبی 12 نهاد تحصیلات عالی طبی خصوصی که در کتگوری ضعیف شامل اند تا کنون ارزیابی مجدد نشده و حق جذب محصل را در رشته های طبی در سمستر های بهاری و خزانی سال تحصیلی 1398 و الی ارزیابی مجدد شان ندارند.

بناً از تمام فارغان صنوف دوازدهم مکاتب کشور که علاقمند فراگیری تحصیلات عالی در رشته های طبی موسسات تحصیلات عالی خصوصی می باشند، خواهشمندیم با در نظر داشت موارد فوق الذکر که مبتنی بر فیصله کابینه ج.ا.ا به آن اشاره شد، با ملاحظه جدول ذیل این نهاد ها، در رشته های طبی موسسات تحصیلات عالی که حق جذب را ندارند از ثبت نام خود داری نمایند، در غیر آن مسوولیت بعدی بدوش خود شان خواهد بود.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۵:۴۳
Background image

اطلاعیه و لست دارنده گان بلندترین نمره کانکور ۱۳۹۸ برای (۵۰) سیت بورسیه تحصیلی کشور پاکستان

سفارت محترم جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل طی یاد داشت خویش از اهدای بورسیه های تحصیلی برای (۵۰) تن از دارنده گان بلند ترین نمرات کانکور افغانستان از جانب کمیسیون عالی تحصیلات عالی HEC . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۷:۴۳
Background image

اطلاعیه امتحان لسان انگلیسی مقاطع ماستری و دکتورای بورسیه های ICCR کشور هندوستان

به اطلاع آنعده کاندیدان محترم بورسیه های ICCR کشور هندوستان که در امتحان اداره ملی امتحانات کامیاب شده و واجد شرایط برای دور بعدی شناخته شده اند رسانیده می شود،

که جهت سپری نمودن . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۹:۲۴
Background image

اطلاعیه برنامه ماستری رشته دری پوهنتون هرات

پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون هرات درنظر دارد تا برای دوره جدید برنامه ماستری رشته دری در سال تحصیلی ۱۳۹۸ بر۱۳۹۹ خویش محصل جذب نماید.

متقاضیان واجد شرایط شمولیت به این برنامه می . . .

بازگشت به اطلاعیه ها