متخصص اندویورولوژی

safiullah_user
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۸:۲۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

عنوان وظیفه:

متخصص اندویورولوژی

بست:

3

وزارت یا اداره:

تحصیلات عالی

بخش مربوطه:

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا شفاخانه تدریسی علی آباد

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

سر طبیب شفاخانه تدریسی علی آباد

گزارش­گیر از:

پرسونل تحت اثر مطابق تشکیل

کد:

28-90-66-197

تاریخ بازنگری:

 1398

......................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: عرضه خدمات با کیفیت صحی جهت کاهش واقعات و امراض سیستم بولی، کلیوی، تناسلی، عقامت و اختلالات دفق.

...................................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:  

 1. تطبیق معاینات مریضان مصاب به سنگ های طرق بولی، کلیوی و امراض سیستم بولی، یورو دینامیک، سیستوسکوپی تشخیص؛
 2. تعین نوع معاینات برای مریضان از قبیل Ultrasound, IVU, MRI, CT-Scan؛
 3. تشخیص و تداوی امراض کولیکی کلیوی، سنگ های کلیوی با استفاده از ESWL، میتابولیک سنگ های طرق بولی، درد حاد یا مزمن بطنی مرتبط به طرق بولی، بندش طرق بولی، هیماچوریا، عقامت و اختلالات دفق؛
 4. تداوی مریضان مصاب به کانسر مثانی، کانسر کلیوی، پروستات کانسر، PSA بلند، سوء شکل قضیب، انتانات طرق بولی؛
 5. اجرای عملیات های OIU، Dilatation احلیل، واقعات سلیم و خبیث.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه  بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده؛
 2. اشتراک در راپور، ویزت های صبحانه، ویزیت مریضان.
 3.  ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری پوهنتون؛
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. همکاری در کار های عملی محصلین و ستاژران به منظور ارتقای ظرفیت آنها؛
 2. ارائه مشوره و حل مشکلات سرویس مربوطه در تفاهم با سرطبیب شفاخانه؛
 3. سهمگیری در کنفرانس های علمی و آموزشی به منظور آموزش و آگاهی از میتود های جدید وتکنالوژی مدرن طبی؛

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل، تجربه کاری و مهارت ها): 

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد (7 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های علوم صحی و داشتن سند تخصص در بخش مربوطه. به درجات تحصیلی بالاتر از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج کشور، تحت شرایط ذیل:
 • (مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسوولیت های این بست) حد اقل یک سال برای متخصص بخش مربوطه؛
 • ویا (یکی از تجارب مدیریتی و یا تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسوولیت های این بست) حد اقل پنج سال.
 1. مهارت ها:‌ تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) وآشنایی (تحریر وتکلم)با زبان انگلیسی، مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 

نوت: افراد دارای معلولیت در صورت تکمیل شرایط فوق برای احراز این بست درخواست داده میتوانند. 

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies