کارشناس تحقیقات لابراتوار

Azizorayakhel.admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۷:۴۴
ش

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:             

کارشناس تحقیقات لابراتوار

بست:

4

وزارت یا اداره:

تحصیلات عالی

بخش مربوطه:

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا معاونیت امور علمی

موقعیت بست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشدهی به:

آمر تحقیقات علمی

گزارش­گیری از:

پرسونل تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کد:

 28-90-57-10

تاریخ بازنگری:

1398

......................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: انجام تحقیقات، معاینات، و فعالیت عملی لابراتواری جهت ارایه معلومات و نتایج نهایی به دیپارتمنت های ذیربط؛

.............................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. اجرای تحقیقات و معاينات لابراتواری مختلفه جهت تشخیص نهائی و ارایه معلومات آن به دیپارتمنت های ذیربط؛
 2. انجام مطالعه مستمر مقالات طبي (لابراتواری) منتشره در سطح  بين المللي (‌بشمول آثار مطبوع و يا منتشره در ويب سايت های اكادميك و سازمان صحي جهان)‌ بمنظور اطلاع دادن معلومات به ديپارتمنت های ذيربط؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه  بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده؛
 2. ارائه مشوره های فنی در امور لابراتواری به دیپارتمنتهای مربوطه؛
 3. مدیریت و حصول اطمینان از ایجاد و انکشاف سیستم فایلنگ به شکل هارد و سافت، جهت حفظ و نگهداشت تمام اسناد مربوطه؛
 4. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها ودست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری ادار؛
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

 1. همکاری در تدویر كنفرانس های علمي تحقيقي پيرامون مسائل حاد صحي كشور به سطح ملي جهت دریافت راه حل آن؛
 2. همکاری در تدویر كنفرانس های ماهوار به ژورنال كلب جهت ارائه اطلاعات جديد طبي؛
 3. همکاری به استادان تحقیق کننده در قسمت جستجو مآخذ مرتبط، با استفاده از سايت هاي معتبر مسلكي و اكادميك از طريق انترنت؛
 4. همكاري در اجراي كارهاي تحقيقاتی، عملی و تدريسی در پوهنتون علوم طبي کابل بمنظور بهبود کیفیت تدریس و مسائل؛
 5. همكاري در اجرای كارهای تحقيقاتی طبي ساحوی در رابطه به مسائل حاد و دارای اولويت صحي به سطح ملي؛
 6. همکاری  به استادان مراجعه كننده در قسمت اجرای كار های لابراتواری و عملی.
 7. تامین ارتباط رسمی بامراجع مربوط بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره؛

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل، تجربه کاری و مهارت ها): 

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد (7 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس (MD) در یکی از رشته های علوم صحی. به درجات تحصیلی بالاتر از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج کشور، تحت شرایط ذیل:
 • (مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسوولیت های این بست) حد اقل یک سال برای لیسانس MD بخش مربوطه؛
 • و یا (یکی از تجارب مدیریتی و یا تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسوولیت های این بست) حد اقل پنج سال.
 1. مهارت ها:‌ تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) وآشنایی (تحریر وتکلم)با زبان انگلیسی، مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 

نوت: افراد دارای معلولیت در صورت تکمیل شرایط فوق برای احراز این بست درخواست داده میتوانند. 

رهنمود بست های تخصصی

فورم کاریابی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies