اعلان کادر علمی موسسه تحصیلات عالی سرپل

safiullah_user
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۹ - ۱۲:۵۱
G

Closing Date

موسسه تحصیلات عالی سرپل در سال ۱۳۹۹برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد

پوهنځی: تعلیم و تربیه
دیپارتمنت: اوزبیکی یک بست

پوهنځی: جیولوجی ومعادن
دیپارتمنت: تفحص واکتشاف مواد مفید جامد یک بست
دیپارتمنت: اکتشاف و استخراج ساحات نفت وگاز یک بست

متقاضيان محترم از تاريخ ۹ / ۲ /۱۳۹۹ الی ۸/ ۳ /۱۳۹۹ درخواستی شموليت در کادر علمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان و کاپی تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند