گالری رسانه

Wi-Fi zone افتتاح مرکز تکنالوژی معلوماتی و پروژه

Wi-Fi zone افتتاح مرکز تکنالوژی معلوماتی و پروژه

Wi-Fi zone افتتاح مرکز تکنالوژی معلوماتی و پروژه

Wi-Fi zone افتتاح مرکز تکنالوژی معلوماتی و پروژه

دستاورد های ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی در سال 1399

‎گزارش تصویری ریاست پلان و پالیسی وزارت تحصیلات عالی

مستند دستاورد‌های سال 1399 وزارت تحصیلات عالی

سخنرانی مکمل نور احمد درویش در برنامه حسابدهی دولت به ملت

سخنرانی مکمل پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی در برنامه حسابدهی دولت به ملت

سخنرانی مکمل داکتر عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی در برنامه حسابدهی دولت به ملت

تفاهمنامه همکاری امروز میان وزارت تحصیلات عالی و شورای طبی افغانستان امضأ شد

البوم ویژه امضا تفاهمنامه همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و شورای طبی افغانستان

په 1399 کال کې د لوړو زده کړو وزارت د تحقيق، تأليف او ترجمې رياست يوشمېر لاسته راوړنې

دستاورد های سال مالی 1399ریاست ارزیابی و معادلت سازی اسناد بیرون مرزی وزارت تحصیلات عالی افغانستان

البوم ویژه از هفدهمین سالگرد رسمی شدن زبان های ازبیکی و ترکمنی

البوم ویژه از برنامه پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در رابطه بدست آوردن سند اعتباردهی اکادمیک وزارت تحصیلات عالی

Pagination