اطلاعیه بورسیه های تحصیلی انستیتیوت فناوری خاراگپور (IITGP) کشور هند در مقاطع ماستری ودوکتورا

safiullah_user
h

 

دفتر بین المللی روابط انستیتیوت فناوری خاراگپور (IITGP) پیرامون برنامه ماستری و دوکتورا برای متقاضیان واجد شرایط الی تاریخ 30 اپریل هر سال ابراز آمادگی نموده است.

گفتنی است که فیس پوهنتون، مصارف محل اقامت و کمک مالی ماهانه از طرف کشور بورس دهنده تمویل میگردد.

جهت معلومات بیشتر به صورت آنلاین لینک  www.international.iitgp.ac.in مراجعه کنید.

شرایط بورسیه :

  1. سن کاندید مقطع ماستری از 35 و دوکتورا از 40 سال بیشتر نباشد.
  2. فیصدی نمرات کاندیدان از 65 فیصد کمتر نباشد.
  3. کاندید به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشد( ارائه سند لسان انگلیسی).
  4. کاندید باید اسناد تحصیلی( دیپلوم، ترانسکرپت نمرات) به متن انگلیسی و تائید شده وزارت امورخارجه را بدست داشته باشد.
  5. کاندید باید دارای پاسپورت الکترونیکی باشد که معیاد ختم آن از دو سال کمتر نباشد.

لست رشته ها واپلیکیش فورم و  سایر جزئیات معلوماتی در مورد بورسیه مذکور ضمیمه اطلاعیه هذا نیز قابل دریافت است.

علاقمندان بورس تحصیلی فوق الذکر درصورتیکه واجد شرایط باشند کاپی اسناد و اپلیکیشن فورم های خویش را قبل از تاریخ      ۳۰حمل۱۳۹۹ به ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها تسلیم نمایند.

جهت معلومات بیشتر به لینگ زیر مراجعه نماید.

file. form

IITGP.courses

 file.1

file2

file3

file4

file5

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۱۵:۲۲
Background image

اطلاعیه ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع عموم شرکت های تجارتی و لوژستیکی رسانیده می شود که رسمیات ادارات دولتی به تاسی از فیصله مورخ10/03/1399 مقام دوم معاونیت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مکتوب شماره 11 مورخ . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۱ - ۷:۱
Background image

رهنمود خانه پری فورم جمع آوری اطلاعات برای سیستم آموزشی HELMS

ملاحظات

  •  اطلاعات به هر زبان که در اختیار پوهنتون پولی تخنیک کابل قرار میگیرد به همان زبان وارد سیستم میشود.
  • نهاد های تحصیلی مکلف هستند که معلومات درست را در اختیار پوهنتون پولی . . .
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۴ - ۸:۴
Background image

اطلاعیه به تعویق افتادن جلسات آفرگشایی

به تاًسی از مصوبه جلسه شماره (2) مورخ 08/01/1399 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و به استناد جزء (1) ماده دهم طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلو گیری از شیوع بیماری کرونا (کوید19) در . . .

بازگشت به اطلاعیه ها