اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

Akmal_admin
MOHE

Publish Date

Closing Date

Location کابل

موضوع:  تهیه و تدارک یک قلم گوشت گوسفند مورد ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

 

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز پروژه تهیه و تدارک یک قلم گوشت گوسفند مورد ضرورت سال مالی 1400 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی از مدیریت قرارداد های پوهنتون علوم طبی کابل (ابوعلی ابن سینا) در اوقات رسمی بدست آورند، شرطنامه متذکره را مطالعه و آفرخویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمیباشد.

تضمین آفربصورت تضمین بانکی بوده و جلسه افرگشایی به روزتعین شده مندرج شرطنامه ساعت 10:00 قبل از ظهر در شعبه معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" برگزار میگردد.

More tenders

Mon, Sep 28 2020 4:52 AM
Background image

CONTRACT AWARD NOTICE

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy Services for the Third . . .

Back to tenders