اطلاعیه بورس های تحصیلی کشور سلواک در مقاطع لیسانس و ماستری

baqir_admin
ب

Due

-

وزارت محترم امور خارجه از اهدای پنج سیت بورس دولتی کشور سلواک در مقاطع لیسانس و ماستری در رشته های خاصی برای سال های تحصیلی ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲ خبر داده است

شرایط بورسیه:

برای کسب معلومات مفصل در زمینه رشته های تحصیلی موجود، تعداد دقیق بورس های ارایه شده، شرایط اعطای بورس و هم چنین فورم های ثبت نام بورس وغیره به ویب سایت www.vladnestipendia.sk مراجعه نمایند.

سن کاندید برای مقطع لیسانس و ماستری از 18 الی 26 سال باشد.

متقاضیان قبل از اقدام به ارسال فورم در خواستی(تقاضا نامه) شان الزامی پنداشته می شود تا به ویب سایت مذکور مراجعه و دیدن نمایند و در ضمن بررسی دقیق توضیحات مندرج در این ویب سایت، فورم های تقاضا نامه را مطابق با دستور العمل مربوط از طریق انترنت به دسترس مراجع ذیربط قرار دهند.

در صورتیکه متقاضیان در زمینه خانه پری فورم ها سوالی داشته باشند و یا در پروسه تکمیل نمودن تقاضا نامه الکترونیکی به مشکل مواجه می شوند، به شماره تلیفون 00421907551404 ویا به ایمیل آدرس helpdesk@studyabroad.sk تماس حاصل نمایند.

متقاضیان می توانند تمامی مدارک خود را مستقیما از طریق ویب سایت فوق الذکر ارسال نمایند در غیر آن بعد از موعد معینه مورد قبول قرار نخواهد گرفت.

کاندید های که موفق به دریافت بورس دولت سلواک گردند باید قبل از ورود به آن کشور اصل مدارک تحصیلی تصدیق شده وزارت امور خارجه و سایر اسناد مورد نیاز را هنگام ثبت نام به پوهنتون مربوط و دیپارتمنت همکاری های بین المللی وزارت تحصیلات عالی، علوم و تحقیقات و ورزش جمهوری سلواک تسلیم نمایند، زیرا بدون ارایه اصل مدارک در هنگام ثبت نام، متقاضیان پذیرفته شده قادر به دریافت بورس تحصیلی نمی باشد.

در صورتیکه متقاضیان آشنایی کافی با زبان سلواکی نداشته باشند، کورس فشرده آمادگی زبان در سپتامبر ۲۰۲۱ آغاز می گردد و به مدت ۱۰ ماه ادامه می یابد، برای دریافت معلومات در این زمینه کاندیدان می تواند به ویب سایت www.cdv.uniba.sk مراجعه نمایند.

گفتنی است که یکی از اسناد مورد نیاز برای ثبت نام متقاضیان، معرفی نامه رسمی از سوی موسسه / وزارت مربوط جمهوری اسلامی افغانستان می باشند و این موضوع از طریق وزارت تحصیلات عالی از مجرای وزارت محترم امور خارجه انجام خواهند شد. در غیر آن متقاضیان در بورس مذکور پذیرفته نخواهند شد.

بنابر این به اطلاع علاقمندان واجد شرایط رسانیده می شود، در صورتیکه خواهان ثبت نام در بورس های تحصیلی کشور مذکور باشند می توانند جهت ثبت نام به غرفه شماره (۲۱) دفتر عمومی پذیرش وزارت تحصیلات عالی همراه با اصل اسناد تحصیلی خویش مراجعه نموده و اسناد های خویش را قبل از تاریخ ۱۵می ۲۰۲۱ مطابق ۳۰ ثور ۱۴۰۰ بدسترس این وزارت قرار دهند.

آخرین بورسیه ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۵:۲۵ قزاقستان
Background image

اطلاعیه بورس تحصیلی کشور قزاقستان در مقطع لیسانس

کشور جمهوری قزاقستان از اعطای 30 سیت بورس تحصیلی در مقاطع مختلف از جمله 16 سیت آن در رشته های انجنیری سیول، زراعت، معدن و اقتصاد به مقطع لیسانس خبر داده بود که قبلاً بورسهای مذکور برای . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۴:۴۶ جاپان
Background image

اطلاعیه بورسیه کشور جاپان در مقاطع لیسانس

( وزارت معارف، فرهنگ، تربیت بدنی، ساینس وفناوری   (MEXT)کشور جاپان فرصت بورس های تحصیلی را برای دانشجویان افغان که در صدد تحصیل در کشور جاپان اند، برای سال ۲۰۲۲ تحت برنامه بورسیه های . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۰:۱۰
Background image

اطلاعیه ثبت نام بورسیه تحصیلی پوهنتون لمپونگ کشور اندونیزیا در مقاطع لیسانس، ماستری و دوکتورا

پوهنتون دولتی لمپونگ اندونیزیا طی یادداشت شماره 3017/UN26./K.S/2021 مورخ 2021/4/16 خویش جهت ترغیب جوانان افغانستان به ثبت نام بورسیه های تحصیلی در مقاطع لیسانس، ماستری و دوکتورا برای . . .