همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۹:۲۱ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه:  پروژه تهیه و تدارک 34 قلم مواد اعاشوی لیلیه ذکور پوهنتون کابل بابت سال مالی 1400

شماره داو طلبی : NPA/MOHE/1400/G-118/NCB

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۵:۵۷ کابل
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 251 جوره بوت و البسه بهاری از بابت سال مالی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۸:۳۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل

موضوع : اطلاع عقد قرارداد پروژه مواد اعاشوی(حبوبات) مورد ضرورت شفاخانه های تدریسی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۶:۴۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل

موضوع : اطلاع عقد قراردادپروژه مواد اعاشوی(یک قلم گوشت گوسفند)مورد ضرورت شفاخانه های تدریسی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۵:۵۴ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان  واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی پروژه توسعه شبکه داخلی و تطبیق دایزاین خدمات سرورروم مرکز وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۶:۲۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  نان خشک سیلو مقدار(۲۸۳۵۰۰) کیلوگرام و روت سیلو مقدار(۱۹۲۳۷.۵۰۰) کیلوگرام این پوهنتون برای سال مالی . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ - ۹:۵۳ کابل
Background image

فسخ اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه :پروژه تهیه و تدارک (۴۰) قلم رنگ باب پرنتر ها و ماشین فوتو کاپی شعبات مرکر وزارت بابت سال مالی 1400

شماره دعوت به داوطلبی022MOHE/GOV-O/1400/NCB/G

طوریکه ریاست محترم . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ - ۴:۴۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تعداد (۱۸) قلم میوه و ترکاری موسمی مورد ضرورت محصلین پوهنتون پولی تخنیک کابل) برای سال مالی  (۱۴۰۰) . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ - ۶:۳۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  تعداد (۹۰) قلم قرطاسیه باب، رنگ های پرنتر، رنگ های ماشین فوتوکاپی و مواد تنظیفاتی برای سال مالی (۱۴ . . .

Pagination