همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۶:۵۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

موضوع: اطلاع عقد قرارداد (50) هزار کیلوگاز مایع ریاست پوهنتون علوم طبی کابل  ابوعلی ابن سینا.

  بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رساینده . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۶:۳۲ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان: پروژه ایجاد مرکز انکشاف مسلکی (پی دی سی) برای بیست نهاد تحصیلی شامل (4) لات }لات سوم (انستو، غزنی، انجنیری غزنی، هلمند، نیمروز و وردک)}

شماره دعوت به داوطلبی:

MOHE/98/NCB/G . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۴:۳۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مقدار (۵۶۷۱۲) کیلوگرام گاز مایع جهت تسخین شعبات اداری و تدریسی در ایام فصل زمستان و پخت و پز مواد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ - ۱۰:۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

موضوع:  تهیه و تدارک یک قلم گوشت گوسفند مورد ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

 

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۹:۴۵
Background image

پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی فراه

شماره دعوت به داوطللبی: W-015/REBIDMOHE/99/NCB/

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۹:۲۹
Background image

پروژه اعمار2.57 کیلو متر سرک محوطه داخلی پوهنتون البیرونی

 شماره دعوت به داوطللبی: W-016/REBIDMOHE/99/NCB/

  وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار2.57 کیلو متر سرک محوطه داخلی پوهنتون . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۰ - ۹:۱۷
Background image

پروژه تهیه و تدارک 251 جوره بوت و البسه بهاری از بابت 1398 و 215 جوره بوت و البسه بهاری از بابت 1399 کارکنان خدماتی مرکز وزارت

شماره دعوت به داوطلبی:  MOHE/99/NCB/G-042

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 251 جوره بوت و البسه بهاری از بابت 1398 و . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۳ - ۹:۵۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل

موضوع: تهیه و تدارک مواد اعاشوی ترکاری باب مورد ضرورت شفاخانه های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" ازتمام داوطلبان واجد شرایط . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۴:۳۸ کابل
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد ‍‍پروژه برنامه انکشاف تحصیلات عالی

Contract Award Notice

 

Client: Ministry of Higher Education

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy . . .

Pagination