اعلان دعوت به داوطلبی

safiullah_user
x

Publish Date

Closing Date

عنوان: پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب غیر مطبوع مرکز وزارت و اداره ملی امتحانات؛

شماره دعوت به داوطلبی MOHE/99/NCB/G-041

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب غیر مطبوع مرکز وزارت و اداره ملی امتحاناتاشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را به طور رایگان و نیز درحافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات، وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشر اعلان  الی مدت 22 روز به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ (347,000)سه صدو چهل و هفت هزار افغانی می باشد. جلسه آفرگشایی در ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر میگردد.

نوت: همچنان داوطلبان میتوانند سافت شرطنامه را به نسبت رخصتی شیوع ویروس کرونا اداره تعطیل میباشد از سایت اداره محترم تدارکات ملی طور رایگان دانلود نمایند(http://www.npa.gov.af)

 

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۴ - ۷:۳۴
Background image
دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۵:۵۸
Background image

اعلان تدارکات پوهنتون کابل

فورم شمارهP_ 01

پروژه حفظ ومراقبت ساختمانها (تعــمیرات، پیاده روها وساحات سبز) پوهنتون کابل ضرورت سال مالی 1399: ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی ازتمــــــام واجــــــدین . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۷ - ۸:۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان : پروژه ایجاد مرکزانکشاف مسلکی ( pdc) برای بیست نهاد تحصیلی شامل (4)لات (لات سوم).

:شماره دعوت به داوطلبی MOHE/98/NCB/G-071/Re-Bid)

وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد شرایط . . .

Back to tenders