هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی تحت ریاست شاکرالله وحیدی سرپرست ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی از موسسه تحصیلات عالی فراه دیدن کرد.

Akmal_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ - ۱۰:۳۱
هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی تحت ریاست شاکرالله وحیدی سرپرست ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی از موسسه تحصیلات عالی فراه دیدن کرد.

۲۹ جدی ۱۴۰۰

هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی تحت ریاست شاکرالله وحیدی سرپرست ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی از موسسه تحصیلات عالی فراه دیدن کرد.

هیئت یاد شده در نشستی که با هیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی فراه و اساتید آن نهاد تحصیلی داشت ضمن استماع نظریات و مشکلات آنان در رابطه به پروسه اعتبار دهی به آن نهاد نیز صحبت نمود و فعالیت های موسسه تحصیلات عالی فراه را در رابطه مورد ارزیابی قرار داد.

در مقابل هیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی فراه از تشریف آوری هیئت وزارت تحصیلات عالی تشکر نموده اظهار داشتند که برای معیاری سازی نهاد تحصیلی شان جهت ایجاد زمینه های مناسب تحصیلی برای محصلان تلاش میورزند. آنان همچنان از مولوی نورالحق مظفری نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات عالی در ولایت فراه نیز قدردانی نمودند که در شرایط سخت در زمان قبل از پیروزی ا.ا.ا و بعد از آن به نهاد های تحصیلات عالی فراه خدمات زیادی انجام داده و در راستای تقویت این نهاد ها تلاش نموده است.

اعضای هیئت از پوهنځی ها و جمنازیوم سپورتی آن نهاد تحصیلی نیز دیدن کرده برای بهبود امور کاری، نظریات شان را ارائه نمودند

هیئت وزارت تحصیلات عالی همچنان از پوهنتون های غرجستان و ابونصر در ولایت فراه دیدن کرده بخش های مختلف این نهاد را مورد بررسی قرار داد.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱ - ۸:۱۴
Background image

هیئت ریاست نظارت و ارزیابی وزارت تحصیلات عالی، چهار نهاد تحصیلات عالی خصوصی را در ولایت کندهار مورد ارزیابی قرار داد.

هیئت ریاست نظارت و ارزیابی وزارت تحصیلات عالی، چهار نهاد تحصیلات عالی خصوصی را در ولایت کندهار مورد ارزیابی قرار داد.

ریاست این هیئت را که قاضی عبدالباری غفاری آمر نظارت و ارزیابی بخش. . .

شنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱ - ۴:۱۱
Background image

ریاست جامعات دینی و تخصصی در کابل به هدف شمولیت در پنج برنامه های ماستری از صد ها تن علماء کرام امتحان تحریری اخذ کرد.

30 ثور1401
ریاست جامعات دینی و تخصصی در کابل به هدف شمولیت در پنج برنامه های ماستری از صد ها تن علماء کرام امتحان تحریری اخذ کرد.

محفل افتتاحیه که به همین مناسبت با تلاوت آیات چند از. . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹ - ۸:۵۴
Background image

نشست مشترک وزارت تحصیلات عالی و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در این وزارت برگزار شد

1443/10/18
1401/2/29
نشست مشترک وزارت تحصیلات عالی و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در این وزارت برگزار شد.
در این نشست، هیئت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، نیازمندی های شان را جهت تقویت. . .

BACK TO NEWS