د وزارت مقام، معینانو او رئیسانو اړيکشمېرې

شمیره نوم معینیت/ریاست او آمرین د ټلفون شمېره
1 داکتر عباس بصیر وزیر ۰۲۰۲۵۰۰۴۹
2 پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی ۰۲۰۲۵۰۰۳۷۸
3 نوراحمد درویش مالي او اداري معین ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۰
4 پوهندوی سید فرهاد شهید زاده د محصلانو چارو معین ۰۲۰۲۵۰۰۷۰۲
5 زرغونه روشن د وزارت د مقام د دفتر ریاست ۰۲۰۲۵۰۰۳۸۵
6 پوهنوال محمد شریف آمین د دولتي پوهنتونونو د محصلانو رئیس ۰۲۰۲۵۰۰۳۸۶
7 پوهنیار شکریه جمال د معلوماتي ټکنالوژۍ رئيس ۰۲۰۲۵۰۰۴۷۵
8 پوهاند حاجی محمد نعیمی د اکاډمیکو چارو د انسجام رئیس ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۸
9 غلام داود شایق د تفتیش رئیس ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۷
10 پوهنوال احمد ضیا یوسف زی د خصوصی پوهنتونونو د محصلانو رئیس ۰۲۰۲۵۰۳۵۸۹
11 پوهندوی دوکتور نوراحمد اخندزاده رییس ارتباط خارجه و تنظیم بورسیه ها ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۴
12 عزیزاحمد اوریا خیل د اطلاعاتو، نشراتو او عامه اړیکورئیس ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۵
13 پوهنیار بری مبارز رییس پلان و پالیسی ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۳
14 پوهنوال صدیق الله بارکزی رییس انکشاف برنامه های علمی ۰۲۰۲۵۱۰۸۳۴
15 پوهندوی دوکتورغلام رحیم اواب رییس تقرر و ترفیعات علمی ۰۲۰۲۵۰۲۱۵۹
16 محمد مصطفی یونسزاد د بشري سرچینو رئیس ۰۲۰۲۵۱۰۸۸۳
17 داکتر محمد نعیم عظیمی رییس تضمین کیفیت و اعتبار دهی ۰۲۰۲۵۱۰۵۸۸
18 دوکتور محمد ولی حنیف رییس نظارت وارزیابی ۰۲۰۲۵۰۲۹۰۳
19 عبدالله صوفی زاده رییس تدارکات ۰۲۰۲۵۰۲۵۰۸
20 نجیب الرحمن رحمانی ریاست مالی و حسابی ۰۲۰۲۵۰۰۳۱۹
21 سید نیسم سادات رییس اداری و زیربنا ۰۲۰۲۵۰۰۳۶۴
22 پوهنمل مرضیه وفایی د تالیف او ترجمې د څیړنې رئیسه ۰۲۰۲۵۰۰۶۴۵
23 پوهنیار حامد عبیدی  د وزارت د مقام ویاند ۰۲۰۲۵۰۰۹۶۹
24 اسد الله ثایق د پذیرش آمر ۰۲۰۲۵۱۱۵۷۶
25 محمد حنیف فرزان د ویاند مرستیال ۰۷۸۰۱۲۲۲۴۰