اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها پیرامون بورس های ICCR کشور دوست هندوستان در رشته های مختلف به استثنائی رشته های طبی برای دوره لیسانس

baqir_hiadari
اطلاعیه بورس

Due

-

ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها،  250 سیت بورس های دوره لیسانس ICCR کشور دوست هندوستان را بر اساس مقرره تنظیم بورس های ملکی و هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی برای دارنده گان بلند ترین نمرات کانکور سال 1398 با در نظر داشت سهمیه ولایات و سهمیه بازمانده گان شهداء ، مفقودین و معلولین اختصاص داده است.

اینک لست  614 تن از کاندیدانیکه با در نظر داشت نمرات بلند کانکور و 30 فیصد از طبقه اناث که در ظرفیت دوم بورس تحصیلی کشور هندوستان  انتخاب گردیده اند و در ضمیمه اطلاعیه هذا موجود می باشد، در صورتیکه مشمولین لست مذکور علاقمند اشتراک در بورس های فوق را داشته باشند، می توانند، بر علاوه شرایط که ذیلاً شرح می گردد، فورم ثبت نام امتحان و سایر اسناد لازم را تکمیل و در بورس مذکور ثبت نام نمایند.

شرایط کاندیداتوری:

 1. داوطلب به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشد.
 2. داشتن و یا تهیه اسناد تعلیمی شامل (شهادتنامه مکتب، ترانسکریپت نمرات) به زبان انگلیسی که تاییدی وزارت محترم امور خارجه را نیز دارا باشد.
 3. سن داوطلب از 18 سال کمتر نباشد.
 4. سابقه جرمی نداشته باشد.
 5. تبعه ج.ا.افغانستان باشد.
 6. مشکل صحی نداشته باشد.

چگونگی و جدول زمانی طی مراحل بورس ها:

 1. داوطلب بعد از نشر این اطلاعیه الی دو یوم، فورم های شمولیت در امتحان بورس ICCR را که ضمیمه اطلاعیه حاضر می باشد تکمیل و بعد از اسکن به شکل واضح و خوانا به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند: iccr.mohe.ba@gmail.com
 2. از نزد کاندیدان واجد شرایط امتحان زبان انگلیسی از سوی اداره محترم ملی امتحانات اخذ می شود که تاریخ و محل امتحان بعداً اعلان میگردد.
 3. بر اساس قوانین و مقررات اداره ملی امتحانات از نزد امتحان دهنده مبلغ 500 افغانی در هنگام توزیع کارت شمولیت امتحان از طرف اداره محترم ملی امتحانات اخذ خواهد گردید.
 4. بعد از اعلان نتیجه امتحان، کاندیدانی که امتحان را موفقانه سپری نموده از جانب اداره ملی امتحانات به عنوان کاندید کامیاب معرفی می گردند در مدت 5 یوم فرصت دارند، تا اجراآت ذیل را انجام دهند:
 1. ثبت نام در سیستم مدیریت بورسیه های افغانستان با مراجعه به وب سایت وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و با کلیک نمودن روی دکمه سیستم مدیریت بورس ها.
 2. ثبـــــت نـــــــــام در پــــــورتال آنـــــــلاین بورســـــیه هــــای ICCR از طـــریق آدرس: www.a2ascholarships.iccr.gov.in
 3. کاندیدان مکلف هستند تا تمام فورم های مورد نیاز که در سیستم مدیریت بورسیه های افغانستان شامل فورم کاندیدی، تعهد نامه، تضمین خط ها، فورم صحی، در یکی از شفاخانه های معتبر که سرتفیکت صحی ارایه نماید، شهادت نامه  و ترانسکریپت نمرات سه ساله مکتب را از طریق سیستم مدیریت بورسیه ها به وزارت تحصیلات عالی ارسال و در عین حال اصل تمامی اسناد خویش به شمول پرنت فورم آنلاین درخواستی بورس ICCR جانب کشور بورس دهنده را به وزارت تحصیلات عالی تسلیم نمایند.
 4. به منظور آشنایی با چگونگی استفاده از سیستم مدیریت بورسیه های افغانستان می توانند ویدیوی رهنمود استفاده از سیستم را که لینک آن در سیستم مدیریت بورسیه ها موجود است را مشاهده نمایند.
 1. کاندیدان محترم می توانند جهت اخذ معلومات بیشتر در زمینه چگونگی ثبت نام در وب سایت کشور بورس دهنده رهنمود ضمیمه این اطلاعیه را مطالعه نمایند.
 2. تمامی کاندیدان مکلف هستند تا از درست بودن معلومات ارایه شده در فورم ها اطمینان حاصل نمایند. در صورتی که به دلیل مغایرت معلومات شامل عدم تطابق نام، تخلص، نام پدر، شماره پاسپورت، شماره تذکره تابعیت، سال تولد، سال فراغت، معلومات مربوط به اقارب و غیره معلومات، طی مراحل اسناد شان متوقف گردد حق شکایت نخواهند داشت و هیچ فرصتی برای اصلاح معلومات ارایه شده فراهم نخواهد شد.

قابل یاد آوریست لست کاندیدان واجد شرایط از بازمانده گان شهداء، مفقودین و معلولین از سوی وزارت محترم دولت در امور شهداء و معلولین طبق قانون تهیه و ترتیب شده و در اختیار وزارت تحصیلات عالی قرار داده می شود و بعد از اخذ امتحان طبق سهمیه به بورس معرفی خواهند شد. ضمناً لست کاندیدان واجد شرایط کوچی ها که بلند ترین نمرات کانکور را در سال 1398 به سطح ولایات اخذ نموده باشند، از سوی ریاست محترم امور انسجام مستقل کوجی ها تثبیت گردیده و بعد از تائید نمرات و اشراک شان در امتحان کانکور مانند سایر کاندیدان تابع امتحان شده و طبق سهمیه به بورس معرفی خواهند شد که در اطلاعیه حاضر لست آنها " از بازمانده گان شهداء، مفقودین و معلولین و کوچی ها"موجود نمی باشد.)

برای دریافت فورم های امتحان و سایر معلومات بالای لینک ذیل کلیک نمایید.

آخرین بورسیه ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۱۰:۲۵
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی کشور هندوستان در مقاطع ماستری و دوکتورا

وزارت محترم امور خارجه طی ارسال نامه رسمی از اعطای بورسیه های تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله مقطع ماستری و دکتورا کشور هندوستان در بخش های , Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy Ayu . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۱۰:۱۳
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی کشور هندوستان در مقطع لیسانس

وزارت محترم امور خارجه طی نامه شماره (6423) مورخ 24/4/1399 خویش از اعطای بورس های تحصیلی در مقاطع مختلف که از جمله به دوره لیسانس کشور هندوستان در بخش های یوروفیدا، یوگا، علاج طبیعی، . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۹:۴۵
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی کشور مصر در مقطع لیسانس

وزارت محترم امور خارجه طی نامه شماره 6441 مورخ 28/4/1399 خویش از اعطای بورسیه های تحصیلی کشور مصر در مقاطع مختلف که از جمله به تعداد 4 سیت آن به دوره لیسانس اختصاص داده شده است، خبر . . .