اطلاعیه ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی

Hamid_Obaidi
MOhe

قرار است جلسه جمعبندی، تنظیم، صحافت و دیزاین نصاب های تحصیلی رشته های اقتصاد و پالیسی و اداره عامه با حضور داشت روئسا، معاونان و منشی های کلستر های رشته های متذکره و کلستر دور اول مضامین پوهنتون شمول ( انگلیسی، تاریخ معاصر، محیط زیست و کمپیوتر) به اشتراک نمایندگان پوهنتون های بزرگ ( کابل، پولی تخنیک کابل، تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، کندهار، بلخ، هرات، ننگرهار و شیخ زاید)، نمایندگان ادارات ذیربط و اعضای کمیسیون ملی نصاب تحصیلی به مدت پنج روز از تاریخ 3 الی 7 ماه عقرب سال جاری از ساعت 8:30 الی 3:30 بعد از ظهر در تالار کنفرانس های وزارت تحصیلات عالی دایر گردد.

بدین منظور از تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور، وزارت خانه ها و ادارات ذیربط احترامانه تقاضا میگردد تا اعضای کادر علمی و نماینده های شانرا طبق لست ضمیمه با در نظرداشت موارد ذیل جهت حضور فعال شان در برنامه مذکور رسماً معرفی نموده ممنون سازند.

نوت: قابل ذکر است که مکاتیب دعوت بصورت رسمی به تمام پوهنتون ها و ادارات ذیربط ارسال گردیده؛ لذا از اشتراک کننده گان برنامه تقاضا میگردد که در پاسخ مکتوب رسمی معرفی خویش (اعضای کادر علمی پوهنتون ها نصاب های تحصیلی رشته های مربوطه شانرا) با خود داشته باشند، در صورت ضرورت به شماره (0202514109) آمریت نصاب تحصیلی و ایمیل آدرس: dapd.mohe@gmail.com تماس حاصل نمائید.

۱. لیست اول

۲. لیست دوم

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۵ - ۹:۳۳
Background image

اطلاعیه ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی

به تعقیب کلستر دور اول رشته های تعلیم و تربیه پوهنتون های کشور قرار است کلستر دور دوم ده دیپارتمنت تعلیم و تربیه شامل ( فقه و عقیده، تفسیر و حدیث، مدیریت آموزشی، مشاوره، روانشناسی عمومی . . .

شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ - ۱۰:۱۲
Background image

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در پیوند به رخصتی نهاد های تحصیلات عالی

با تأسی از فیصله نمبر 25 مؤرخ 26/8/1399 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و با در نظر داشت موج دوم ویروس کرونا تمام پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کشور در مقاطع لیسانس، . . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۹:۵۵
Background image

اطلاعیه اخذ امتحان بورسیه بنگله دیش

به اطلاع 74 تن از کاندیدان بورس های تحصیلی دوره لیسانس پوهنتون آسیایی برای زنان کشور بنگله دیش که لست شان ضم اطلاعیه هذا موجود می باشد رسانیده می شود که قرار است ساعت 8:30 قبل از ظهر . . .

بازگشت به اطلاعیه ها