اعلان تدارکات پوهنتون کابل

safiullah_user
Hh

Publish Date

Closing Date

فورم شمارهP_ 01

پروژه حفظ ومراقبت ساختمانها (تعــمیرات، پیاده روها وساحات سبز) پوهنتون کابل ضرورت سال مالی 1399: ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی ازتمــــــام واجــــــدین شـــــرایط دعوت مینـــــماید تادرپروســه داوطـلبی تهــیه وتدارکپروژه حفظ ومراقبت ساختمانها، (تعمیرات، پیاده روها وساحات سبز) پوهنتون کابل دارای نمبر تشخصیه MOHE/KU-99/03/NCB، ضرورت سال مالی1399اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه وآفرمربوطه رادرحافظه فلش دسک خویش ازمدیریت قرارداد های آمریت تهیه وتدارکات ریاست پوهنتون کابل بدست آورده آفرهای خویش را مـــطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعـــــمل تدارکات طورسربسته بعد ازتاریخ نشـــــــــراعلان الی 21روز تقــــــویمی بــه ساعت (10:00 ) ده بجه قبل ازظهر به مدیریت قراردادهای آمریت تهیه وتدارکات واقع جمال مینه کارته سخی مقابل شفاخانه علی آباد ناحیه سوم شهر کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد. وجلسه آفرگشایی ساعت (10) ده بجه قبل ازظهرطبقتاریخ مندرج شرطنامه پروژه متذکره دردفتر آمریت تهیه وتدارکات ریاست پوهنتون کابل واقع پارکینگ وسایط سابقه دهلیز پوسته خانه دست راست اطاق نمـــــبر ( 4) تدویر میگردد. تضمین آفر بصورت گرانتی بانکی مبلغ(284324565) دوصدو هشتادو چهارهزاروســه صدو بیست وچهاراعشاریه پنجصدو شصت و پنج افغانی میباشد.

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۲ - ۸:۰
Background image

پروژه تهیه و خریداری ۱۰ کمپیوتر لب تاب برای ریاست های مرکز وزارت تحصیلات عالی

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/1399/NCB/G-022/Re-Bid)

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری ۱۰ کمپیوتر لب تاب برای ریاست های . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۲ - ۷:۴۷
Background image

اعلان تدارکات: پروژه تهیه و تدارک 32 قلم مواد اعاشوی لیلیه نسوان پوهنتون بلخ برای سال مالی 1399

دارای نمبر تشخیصیه:  NPA/MOHE/99/G- 4851 /NCB-Rebid

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی وزارت محترم تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پرو . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۹:۶
Background image

اعلان مجدد ترمیم و تجهیز کودکستان پوهنتون فاریاب

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/1399/NCB/W-005)

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  اعلان مجدد ترمیم و تجهیز کودکستان پوهنتون فاریاب اشتراک . . .

Back to tenders