اعلان دعوت به داوطلبی (۹)پوهنتون شامل دو لات

safiullah_user
fd

Publish Date

Closing Date

عنوان : پروژه تهیه وتدارک تجهیزات آی تی صنف آنلاین برای (9) پوهنتون شامل دو لات اول چهارپوهنتون مرکز پوهنتون کابل پوهنتون طبی کابل پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی لات دوم پنج پوهنتون ولایات پوهنتون های خوست ،کندهار،بلخ ، هرات و ننگرهار.

 

شماره دعوت به داوطلبی   MOHE/98/NCB/G-061/Re-bid

    وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک تجهیزات آی تی صنف آنلاین برای (۹ ) پوهنتون شامل دولات اول چهارپوهنتون مرکر پوهنتون کابل پوهنتون طبی کابل پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی لات دوم پنج پوهنتون ولایات پوهنتون های خوست ،کندهار،بلخ ، هرات و ننگرهار.    اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را به طور رایگان ونیز درحافظه یا فلش دسک ازریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرجج شرطنامه وطبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشراعلان الی مدت 21 روز به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارائه نمایند .آفرهای ناوقت رسیده واننرنیتی قابل پذیرش نمی باشد.تضمین آفربه شکل تضمین بانکی برای لات اول مبلغ (490000 )چهارصدونود هزار افغانی وبرای لات دوم مبلغ (620000 )ششصدوبیست هزارافغانی مجموع هردولات مبلغ (1110000 ) یک میلیون و یکصدو ده هزار افغانی می باشد.

جلسه آفرگشایی درریاست تدارکات وزارت تحصیلاتعالی تدویر میگردد.

نوت: همچنان داوطلبان میتوانند سافت شرطنامه را ازسایت اداره محترم تدارکات ملی طوررایگان داتلود نمایند.

(http://www.npa.gov.af)

 

نوت: تاریخ جلسه قبل ازداوطلبی ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

تاریخ جلسه آفرگشایی به تاریخ ۱۳۹۹/۱/۵ میباشد.

 

 

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۴ - ۸:۰
Background image

اطلاعیه به تعویق افتادن جلسات آفرگشایی

به تاًسی از مصوبه جلسه شماره (2) مورخ 08/01/1399 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و به استناد جزء (1) ماده دهم طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلو گیری از شیوع بیماری کرونا (کوید19) در . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۴ - ۷:۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

 

عنوان: پروژه وصل انترنت و شبکه سازی داخلی لیلیه نسوان پوهنتون کابل 

شماره دعوت به داوطلبی:MOHE/99/NCB/NC-005

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید، تا در پرو . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۴ - ۶:۴۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان:  پروژه ایجاد دو باب لابراتوار کمپیوتری پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/99/NCB/G-030

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

Back to tenders