تغییرات و تبدلات جدید در ادارات وزارت تحصیلات عالی صورت گرفت

safiullah_user
پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۸ - ۱۶:۳۲
Hh

بر مبنی اسناد تقنینی، پرنسیب های علمی و روال اکادمیک در مطابقت به قانون تحصیلات عالی ملکی و تکمیل ماموریت عده یی از همکاران در بست های مربوط شان، یک سلسله تغییرات و تبدلات در ادارات وزارت تحصیلات عالی صورت گرفت.

به اساس این تغییرات و تبدلات امروز معینان جدید التقرر امور محصلان و مالی و اداری، مشاور مقام وزارت، روئسای تضمین کیفیت و اعتبار دهی، تقرر و ترفیعات علمی، ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها و ارزیابی اسناد برون مرزی از سوی سرپرست وزارت تحصیلات عالی به کارمندان شان معرفی و رسما به کار آغاز نمودند.
در این مقرری ها که به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری صورت گرفت، پوهندوی سید فرهاد شهید زاده به حیث معین امور محصلان، نوراحمد درویش به حیث معین مالی و اداری، پوهاند دکتور محمد عثمان بابری به حیث رئیس پوهنتون کابل، پوهاند دکتور بری صدیقی به حیث مشاور وزارت تحصیلات عالی، پوهندوی دکتور محمد نعیم عظیمی بحیث رئیس تضمین کیفیت و اعتبار دهی، پوهاند حاجی محمد نعیمی به حیث رئیس ارزیابی اسناد برون مرزی، پوهندوی دکتور نوراحمد آخندزاده بحیث رئیس ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها، پوهنوال سیداجان عتیق عبدیانی به حیث رئیس تقرر و ترفیعات استادان و پوهندوی فیصل امین به حیث معاون امور محصلان پوهنتون کابل تعیین گردیده اند.
در همین حال دیروز طی محفلی از کارکرد ها و خدمات شایسته ی معینان قبلی امور محصلان و مالی و اداری، رئیس قبلی پوهنتون کابل و معاونین علمی و امور محصلان قبلی این پوهنتون و همچنان روئسای قبلی تضمین کیفیت و اعتبار دهی، تقرر و ترفیعات علمی استادان و ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها تقدیر به عمل آمد.
در این محفل که در صحن وزارت تحصیلات عالی دایر گردید، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی با اشاره به اینکه یک موقف یک مسوولیت است گفت که خوشبختانه 8 تن از همکاران ما که سمت های مختلف را به عهده داشتند و تعدادی از آنان اکنون به سمت های جدیدی مقرر گردیده اند هر کدام با دستاورد ها و فعالیت های ماندگار در انکشاف و نظامند سازی تحصیلات عالی کشور نقش مهمی را ادا نموده اند.
پوهنمل بالاکرزی ضمن تشکری از خدمات آنان برای کسانی که ماموریت شان در وزارت تحصیلات عالی تکمیل گردیده و همچنان برای کسانی که مسوولیت های جدید را به عهده گرفته اند، آرزوی موفقیت های مزید نمود و بر انجام کار ها به اساس تفاهم و منافع علیای کشور تاکید کرد.
بعدا پوهاند دکتور بری صدیقی قبلا معین امور محصلان، دکتور احمد سیر مهجور قبلا معین مالی و اداری، پوهنمل حمیدالله فاروقی قبلا رئیس پوهنتون کابل و پوهاند دکتور محمد عثمان بابری رئیس جدید پوهنتون کابل بالنوبه در مورد کارکرد های شان صحبت نموده ضمن تشکر از روحیه همکاری و پیشبرد امور کاری به اساس مفاهمت و ارزش گزاری به تحصیلات عالی افغانستان وعده سپردند تا در تطبیق برنامه های این وزارت از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزند.
محفل با توزیع تقدیر نامه ها به معینان، رئیس و معاونان پوهنتون کابل و روئسای فوق الذکر خاتمه یافت. 

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۷:۵۰
Background image

رئیس جدید پوهنتون پولی تخنیک کابل رسماً به کارش آغاز کرد

رئیس جدید پوهنتون پولی تخنیک کابل از سوی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی به کارمندان آن پوهنتون معرفی و رسماً به کار آغاز  نمود.

پوهندوی سید فرهاد شهید زاده معین امور محصلان وزارت. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۵:۵
Background image

رییس جدید التقرر پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی معرفی شد

پوهنوال لیلما شریفی یما به حیث رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی مقرر گردید.

در محفلی که به مناسبت معرفی خانم شریفی دایر گردید، پوهندوی سید فرهاد شهیدزاده معین امور محصلان. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳ - ۹:۲۴
Background image

نشستی به منظور انسجام بهتر پروسه اخذ آزمون کانکور نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی دایر شد

به منظور انسجام بهتر پروسه اخذ آزمون کانکور نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی نشستی تحت ریاست معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی دایر شد.

در این نشست که رییس عمومی اداره ملی. . .

BACK TO NEWS