اطلاعیه امتحان لسان انگلیسی مقاطع ماستری و دکتورای بورسیه های ICCR کشور هندوستان

safiullah_user
mohe

به اطلاع آنعده کاندیدان محترم بورسیه های ICCR کشور هندوستان که در امتحان اداره ملی امتحانات کامیاب شده و واجد شرایط برای دور بعدی شناخته شده اند رسانیده می شود،

که جهت سپری نمودن امتحان لسان انگلیسی سفارت هند مقیم کابل به تاریخ و موعد معینه به آن سفارت که در سرک 14 وزیر محمد اکبر خان واقع میباشد مراجعه نمایند.

کاندیدان محترم باید در هنگام امتحان اصل تذکره تابعیت، یک قطعه عکس سایز پاسپورت و یک قلم با خود داشته و همچنانID  نمبر خویش را به خاطر داشته باشند.

شایان ذکر است که کاندیدان محترم از آوردن مبایل، USB، ساعت دستی، انگشتر، کرتی چرمی وغیره اشیای الکترونیکی در جریان امتحان خود داری نمایند.

برای دانستن لست نام های کاندیدان و تاریخ امتحان بالای ضمایم زیر کلیک نمایید:

 

Documents

2-pg_wedensday_8_january-_2020_at_10_am.ods
1-pg_tuesday_7_january-_2020_at_2-30_pm.ods
4-pg_thursday_9_january-_2020_at_10_am.ods
3-pg_wedensday_8_january-_2020_at_2-30_pm.ods
6-pg_sunday_12_january-_2020_at_2-30_pm.ods
5-pg_sunday_12_january-_2020_at_10_am.ods
7-pg_monday_13_january-_2020_at_10_am.ods
8-ph.d_monday_20th_january_2020_at_10_am.ods
10-ph.d_tuesday_21st_january_2020_at_10_am.ods
11-ph.d_tuesday_21st_january_2020_at_2_pm.ods
12-pg-wednesday_22nd_january_2020_at_10_am.ods
13-pg-wednesday_22nd_january_2020_at_2_pm.ods
14-pg-thursday_23rd_january_2020_at_10_am.ods
15-pg-thursday_23rd_january_2020_at_2_pm.ods
16-pg-monday_27th_january_2020_at_10_am.ods
17-pg-monday_27th_january_2020_at_2_pm.ods
18-pg-tuesday_28th_january._2020_at_10_am.ods
19-pg-tuesday_28th_january._2020_at_2_pm.ods
20-pg-wednesday_29thjanuary._2020_at_10_am.ods
21-pg-wednesday_29th_january._2020_at_2_pm.ods
9-ph.d_tuesday_20th_january-_2020_at_2-30_pm_2_1.ods

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۵:۴۳
Background image

اطلاعیه و لست دارنده گان بلندترین نمره کانکور ۱۳۹۸ برای (۵۰) سیت بورسیه تحصیلی کشور پاکستان

سفارت محترم جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل طی یاد داشت خویش از اهدای بورسیه های تحصیلی برای (۵۰) تن از دارنده گان بلند ترین نمرات کانکور افغانستان از جانب کمیسیون عالی تحصیلات عالی HEC . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۷:۴۳
Background image

اطلاعیه امتحان لسان انگلیسی مقاطع ماستری و دکتورای بورسیه های ICCR کشور هندوستان

به اطلاع آنعده کاندیدان محترم بورسیه های ICCR کشور هندوستان که در امتحان اداره ملی امتحانات کامیاب شده و واجد شرایط برای دور بعدی شناخته شده اند رسانیده می شود،

که جهت سپری نمودن . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۹:۲۴
Background image

اطلاعیه برنامه ماستری رشته دری پوهنتون هرات

پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون هرات درنظر دارد تا برای دوره جدید برنامه ماستری رشته دری در سال تحصیلی ۱۳۹۸ بر۱۳۹۹ خویش محصل جذب نماید.

متقاضیان واجد شرایط شمولیت به این برنامه می . . .

بازگشت به اطلاعیه ها