رسیدگی به شکایات مبتنی بر جنسیت (GBV) و منع آزار و اذیت زنان

هموطنان گرامی، کارمندان، استادان و محصلان عزیز!

اگر شما به مشکلات موجود در رابطه به آزار، اذیت و تبعیض مبتنی بر جنسیت در(موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی) مواجه شده و شکایت داشته باشید، میتوانید آنرا با ارایه اسناد، شواهد و خانه پری فورم (رسیدگی به شکایات مبتنی بر جنسیت (GBV) و منع آزار و اذیت زنان) که در ذیل موجود می‌باشد به شماره تماس (0202510849) و ایمیل آدرس gender.mohe@gmail.com ارسال کنید. کمیته رسیدگی به شکایات (GRC) و آمریت جندر در پیگیری آن با جدیت تلاش خواهد کرد.

فارم رسیدگی به شکایات مبتنی بر جنسیت (GBV) و منع آزار و اذیت زنان

فورم ۷ بست