اطلاعیه بست های خالی کادری نهاد های تحصیلات عالی، پوهنتون البیرونی، پوهنتون بغلان، پوهنتون کندهار، موسسه تحصیلات عالی زابل، موسسه تحصیلات عالی ارزگان و موسسه تحصیلات عالی سمنگان

Akmal_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ - ۱۰:۳۹
اا

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت ھای مختلف

اطلاعیه بست های خالی کادری نهاد های تحصیلات عالی، پوهنتون البیرونی، پوهنتون بغلان، پوهنتون کندهار، موسسه تحصیلات عالی زابل، موسسه تحصیلات عالی ارزگان و موسسه تحصیلات عالی سمنگان!
----------------------
وزارت تحصیلات عالی طبق هدایت مقام محترم این وزارت، بست های کادری نهاد های تحصیلی ذیل را از تاریخ 23/11/1400 الی 5/12/1400 به اعلان می‌سپارد.

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون البیرونی  
پوهنتون البیرونی درسال ۱۴۰۰ در رشته هــای ذيل به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
 پوهنځی  طب: 
دیپارتمنت داخله    یک بست 
پوهنځی   انجنیری: 
دیپارتمنت سیول   یک بست
پوهنځی  زراعت:   
دیپارتمنت مالداری (علوم حیوانی)یک بست
پوهنځی اقتصاد:  
دیپارتمنت اداره و مدیریت  یک بست
پوهنځی ژورنالیزم:    
دیپارتمنت رادیو تلویزیون  یک بست
  متقاضيان ازتاريخ ۲۳ دلو۱۴۰۰ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به موسسه تحصیلات عالی مربوطه تسليم نمايند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اعلان بست های کادر علمی پوهنتون بغلان
پوهنتون بغلان درسال ۱۴۰۰ در رشته هــای ذيل به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی  زراعت :
دیپارتمنت  اقتصاد و توسعه زراعت یک بست
دیپارتمنت اگرانومی یک بست
دیپارتمنت علوم حیوانی  یک بست
دیپارتمنت حفاظه نباتات یک بست
پوهنځی  اقتصاد:
دیپارتمنت اداره ومدیریت       دو بست
دیپارتمنت بانکداری و تجارت یک بست
پوهنځی و ادبیات علوم بشری: 
دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی   یک بست
پوهنځی تعلیم وتربیه: 
دیپارتمنت فزیک          یک بست
 دیپارتمنت کمپیوتر     دو بست
پوهنځی زبان و ادبیات علوم بشری: 
دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی   یک بست
  متقاضيان ازتاريخ ۲۳ دلو۱۴۰۰ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون  مربوطه تسليم نمايند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   اعلان بست های کادر علمی پوهنتون کندهار
پوهنتون کندهار درسال ۱۴۰۰ در رشته هــای ذيل به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی  تعلیم وتربیه:
دیپارتمنت فرهنگ و علوم اسلامی    دو بست 
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر           دو بست  
پوهنځی  انجنیری:  
دیپارتمنت مهندسی                     دو بست  
پوهنځی  پالیسی و اداره عامه 
دیپارتمنت پلیسی عامه               یک بست 
دیپارتمنت مدیریت انکشاف        یک بست 
پوهنځی  طب :  
دیپارتمنت اورتوپیدی               یک بست
دیپارتمنت رادیولوژی              یک بست 
دیپارتمنت داخله                    یک بست 
دیپارتمنت عقلی وعصبی          یک بست 
دیپارتمنت هستولوژی             یک بست 
دیپارتمنت جلدی                  یک بست 
دیپارتمنت چشم                   یک بست 
دیپارتمنت  نسایی ولادی        یک بست 
دیپارتمنت گوش و گلو         یک بست 
دیپارتمنت  بیوشمی              یک بست 
دیپارتمنت عدلی وو قایوی      یک بست 

پوهنځی اقصاد 

دیپارتمنت انترپرنشپ    یک بست

پوهنځی ستوماتولوژی

دیپارتمنت عمومی         شش بست

پوهنځی فارمسی

دیپارتمنت عمومی         شش بست

دیپارتمنت پشتو              یک بست
  متقاضيان ازتاريخ ۲۳ دلو۱۴۰۰ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به موسسه تحصیلات عالی مربوطه تسليم نمايند.
__________

   اعلان بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی زابل 
موسسه تحصیلات عالی زابل   درسال ۱۴۰۰ در رشته هــای ذيل به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی اقتصاد:
دیپارتمنت اقتصاد ملی    یک بست 
پوهنځی  تعلیم وتربیه:  
دیپارتمنت فزیک         یک بست  
پوهنځی  زراعت : 
دیپارتمنت  مالداری        یک بست
دیپارتمنت باغداری       یک بست
 
  متقاضيان ازتاريخ ۲۳ دلو۱۴۰۰ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به موسسه تحصیلات عالی مربوطه تسليم نمايند.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
  اعلان بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی ارزگان
موسسه تحصیلات عالی ارزگان  درسال ۱۴۰۰ در رشته هــای ذيل به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی  زراعت: 
دیپارتمنت اگرانومی     یک بست  
دیپارتمنت  باغداری     یک بست
پوهنځی کمپیوتر سایمس:   
دیپارتمنت انجنیرشبکه  چهار بست
پوهنځی تعلیم وتربیه :  
دیپارتمنت انگلیسی     یک بست 
   متقاضيان ازتاريخ ۲۳ دلو۱۴۰۰ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به موسسه تحصیلات عالی مربوطه تسليم نمايند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اعلان بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی سمنگان
موسسه تحصیلات عالی سمنگان  درسال ۱۴۰۰ در رشته هــای ذيل به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی  زراعت:  
دیپارتمنت اگرانومی      یک بست
پوهنځی اقتصاد:
دیپارتمنت اداره وتجارت      یک بست
دیپارتمنت امورمالی وبانکی   یک بست.

 متقاضيان محترم می توانند درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مرکزی زون مربوطه شان بسپارند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۲ - ۹:۲۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه  تهیه و تدارک وسایل ، تجهیزات و مواد لابراتواری . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۱۰:۲۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 


موضوع : پروژه تهیه و اعمار یک باب تشناب ریاست انکشاف برنامه های علمی: 
بدین وسیله به تاسی ازفقره )۲(ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده می شود که وزارت تحصیلات عالی درنظر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۷ - ۷:۴۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدین وسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {وزارت تحصیلات عالی}در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک وسایل لابراتواری پوهنحی طب ( . . .

بازگشت به اطلاعیه ها