اطلاعیه ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی

Anonymous (not verified)
Hh

به اطلاع عموم شرکت های تجارتی و لوژستیکی رسانیده می شود که رسمیات ادارات دولتی به تاسی از فیصله مورخ10/03/1399 مقام دوم معاونیت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مکتوب شماره 11 مورخ 10/03/1399 وزارت محترم کار و اموراجتماعی سر از تاریخ متذکره از ساعت 7:00 بجه صبح الی 1:00 بجه بعد از ظهر آغار گردیده است؛ پروژه های که قبلا از طریق سایت این وزارت ، سایت اداره محترم تدارکات ملی و افغان اعلانات به نشرسپرده شده بود و پروسه داوطلبی آن به نسبت قرنطین شهر کابل ذریعه اطلاعیه شماره 43مورخ 10/01/1399 این ریاست معطل قرار داده شده بود، داوطلبانی که اسناد داوطلبی پروژه های متذکره را که ازسایت اداره محترم تدارکات ملی اخذ نمودند و علاقه مند اشتراک در پروسه داوطلبی می باشد می تواند به اساس تعدیل شماره (1) ضرالعجل تسلیمی آفر ها صورت گرفته اشتراک نمایند . نوت: درصورتیکه داوطلبانی که تا هنوز اسناد داوطلبی پروژه های متذکره را دریافت نکرده و علاقه مند اشتراک پروسه داوطلبی می باشند می تواند جهت دریافت اسناد داوطلبی و تعدیل شماره (1) به سایت اداره محترم تدارکات ملی http://legacy.npa.gov.af/Beta/Dari/ProcuringEntities/BO.aspx ویاهم به ایمیل آدرس های ذیل مراجعه نمایند.(taherahsas29@gmail.com, naim.sahar.2013@yahoo.com ).

1تعدیل

تعدیل2

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۴ - ۷:۴۳
Background image

اطلاعیه تبدیلی پوهنتونها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی

تبدیلی محصلان از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی مطابق به مقرره آموزشی دوره لیسانس و فیصله مورخ ۸/۹/۱۳۹۹ شورای معینیت محترم امور محصلان تحت شرایط ذیل صورت گرفت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۳۰ - ۸:۵۰
Background image

اطلاعیه تبدیلی پوهنتون های دولتی وزارت تحصیلات عالی

مطابق به مقرره آموزش دوره لیسانس و فیصله مورخ 18/9/1399 شورای معینیت امور محصلان تبدیلی های محصلین تحت شرایط ذیل صورت میگیرد:  

1- تبدیلی طبقه اناث به اساس موافقه هر دو نهاد تحصیلی و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۸:۲۹
Background image

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع آنعده از فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات ازبیکی که قبلا اسناد ایشان از طریق پوهنتون علی شیر نوایی کشور ازبیکستان طی مراحل شده و یکتعداد آنها جهت تاییدی اسناد خویش به وزارت . . .

بازگشت به اطلاعیه ها