انستیزیست

Azizorayakhel.admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۷:۵۰
ش

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه :        انستیزیست 

وزارت/اداره  :       تحصیلات عالی

موقعیت :              کابل

بخش :                پوهنتون طبی، شفاخانه علی آباد و کلینیک تدریسی نسائی ولادی

بست :                ( 5 )  دو بست

گزارشدهی به  :     بخش مربوطه  

گزارشگیری از :    ندارد

کود :

هدف وظیفه:         تنظیم امور ، تهیه سامان آلات و وسایل مورد ضرورت جهت تطبیق انستیزی ها

.......................................................................................................................................

شرح وظایف :

   1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان مدیریت عمومی انستیزی جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده
   2. مراقبت از  مریضان قبل عملیات ، درجریان و بعد از گرفتن انستیزی به اتاق ریکوری و مراقبت های جدی
   3. تعین اندازه گیری نبض، فشارخون دیوریزمریض  وجلوگیری از ضیاع خون درجریان عملیات .
   4. تنظيم وتهيه سامان و وسايل انستيزي مورد نياز دراطاق ريکوري وعمليات خانه دراوقات ضرورت.
   5. مراقبت ازپاکی و صفایی تمام وسايل وسامان آلات انستیزي  جهت فعال نگهداشتن آنها
   6. راجستر تمام واقعات پلاني و عاجل  وارايه لست مواد قابل مصرف بخش انستيزي
   7. انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه  که ازطرف اداره  سپرده ميشود

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده (7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
  • حد اقل فارغ انستیتوت علوم صحي به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود
 2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  • به دارنده تجربه کاری مرتبط به وظیفه ترجیح داده میشود.
 3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

Related VacanciesShow all

Back to vacancies