ورکشاپ دو روزه آموزشی برای آگاهی در مورد معیار های برنامه تضمین کیفیت و اعتباردهی نهاد های تحصیلی زون جنوب غرب کشور در پوهنتون کندهار دایر گردید

Akmal_admin
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ - ۸:۳۷
ورکشاپ دو روزه آموزشی برای آگاهی در مورد معیار های برنامه تضمین کیفیت و اعتباردهی نهاد های تحصیلی زون جنوب غرب   کشور در پوهنتون کندهار دایر گردید

30 جدی 1400
ورکشاپ دو روزه آموزشی برای آگاهی در مورد معیار های برنامه تضمین کیفیت و اعتباردهی نهاد های تحصیلی زون جنوب غرب   کشور در پوهنتون کندهار دایر گردید. 
 
در این ورکشاپ که به هدف چگونگی تطبیق و آگاهی از معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی برای مسئوولان و استادان نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی زون کندهار (هلمند، زابل و ارزگان) دایر شد، در رابطه به معیار های یازده گانه تضمین کیفیت و اعتباردهی و اهمیت آن در رشد و انکشاف نهاد های تحصیلات عالی کشور معلومات همه جانبه ارایه گردید. 

هم چنان هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی به ریاست آقای شاکر وحیدی سرپرست ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی با پوهنوال داکتر محمد زکریا امیرزاده رئیس و رهبری پوهنتون کندهار نیز دیدار نمود. 
در این دیدار سرپرست ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی طی صحبت های شان یادآور شدند که تصور چنین بود که بعد از تحولات اخیر در کشور، پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی متوقف شده است، ولی برعکس ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی با اقدام عملی و تدویر ورکشاپ های آموزشی به سطح زون ها، این تصور منفی را با اقدامات جدی تر از گذشته و با اولویت قراردادن نهاد های تحصیلی ولایتی کشور، به سوی مثبت سوق داد. 
در مقابل رئیس و اعضای رهبری پوهنتون کندهار از توجه همه جانبه وزارت تحصیلات عالی به ویژه ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی در راستای اقدام عملی شان جهت تدویر ورکشاپ های آموزشی در آن پوهنتون قدردانی نموده بر تداوم آن تاکید نمودند.

قابل ذکر است که ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، ورکشاپ مشابه را در زون غرب کشور (هرات) نیز دایر نموده بودند که این سلسله هم چنان ادامه دارد.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱ - ۸:۱۴
Background image

هیئت ریاست نظارت و ارزیابی وزارت تحصیلات عالی، چهار نهاد تحصیلات عالی خصوصی را در ولایت کندهار مورد ارزیابی قرار داد.

هیئت ریاست نظارت و ارزیابی وزارت تحصیلات عالی، چهار نهاد تحصیلات عالی خصوصی را در ولایت کندهار مورد ارزیابی قرار داد.

ریاست این هیئت را که قاضی عبدالباری غفاری آمر نظارت و ارزیابی بخش. . .

شنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱ - ۴:۱۱
Background image

ریاست جامعات دینی و تخصصی در کابل به هدف شمولیت در پنج برنامه های ماستری از صد ها تن علماء کرام امتحان تحریری اخذ کرد.

30 ثور1401
ریاست جامعات دینی و تخصصی در کابل به هدف شمولیت در پنج برنامه های ماستری از صد ها تن علماء کرام امتحان تحریری اخذ کرد.

محفل افتتاحیه که به همین مناسبت با تلاوت آیات چند از. . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹ - ۸:۵۴
Background image

نشست مشترک وزارت تحصیلات عالی و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در این وزارت برگزار شد

1443/10/18
1401/2/29
نشست مشترک وزارت تحصیلات عالی و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در این وزارت برگزار شد.
در این نشست، هیئت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، نیازمندی های شان را جهت تقویت. . .

BACK TO NEWS