همه بورسیه ها

شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۶ - ۱۰:۰
Background image

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها پیرامون بورس های ICCR کشور دوست هندوستان در رشته های مختلف به استثنائی رشته های طبی برای دوره لیسانس

ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها،  250 سیت بورس های دوره لیسانس ICCR کشور دوست هندوستان را بر اساس مقرره تنظیم بورس های ملکی و هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی برای دارنده گان بلند . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۴ - ۸:۴۵ کابل
Background image

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد تمدید تاریخ ثبت نام بورس های تحصیلی ICCR کشور هندوستان در مقاطع ماستری و دکتورا

وزارت تحصیلات عالی کتباٌ از تمام ادارات دولتی، پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی برای بورس های تحصیلی ICCR کشور هندوستان در مقاطع تحصیلی ماستری و دوکتورا کاندیدان واجد شرایط مطالبه نموده . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۸:۳۷ کابل
Background image

اطلاعیه بورس های تحصیلی کشور هندوستان در مقاطع ماستری و دکتورا برای طبقه اناث

ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها بورس های ICCR کشور دوست را تحت شرایط ذیل در مقاطع ماستری و دوکتورا بر اساس مقرره تنظیم بورس های ملکی و هدایت مقام وزارت تحصیلات عالی برای طبقه اناث، . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۰ - ۶:۵۳
Background image

اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور هندوستان در مقطع لیسانس

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها پیرامون بورس های ICCR کشور دوست هندوستان در رشته های مختلف به استثنای رشته های طبی برای دوره لیسانس
ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها، 250 . . .
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۵:۵۷
Background image

اطلاعیه بورس ها تحصیلی جدید

اطلاعیه بورس ها تحصیلی جدیداطلاعیه بورس ها تحصیلی جدیداطلاعیه بورس ها تحصیلی جدیداطلاعیه بورس ها تحصیلی جدیداطلاعیه بورس ها تحصیلی جدیداطلاعیه بورس ها تحصیلی جدیداطلاعیه بورس ها تحصیلی . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۴ - ۶:۵۳
Background image

اطلاعیه بورسیه های جدید

اکادمی ملی ادیسه تحت عنوان آ. س پاپوف کشور اوکرائین از اعطای بورسیه تحصیلی به مصرف شخصی در مقاطع ماستری و لیسانس خبرداده است بورسیه مذکور برای متقاضیان علاقمند که شرایط زیر را دارا . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۱۱:۳
Background image

اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور اوکرائین در مقاطع ماستری و لیسان

اکادمی ملی ادیسه تحت عنوان آ. س پاپوف کشور اوکرائین از اعطای بورسیه تحصیلی به مصرف شخصی در مقاطع ماستری و لیسانس خبرداده است بورسیه مذکور برای متقاضیان علاقمند که شرایط زیر را دارا . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۹:۵۲
Background image

اطلاعیه بورسیه های ماستری و دوکتورا ICCR کشور هندوستان برای قشر اناث

سفارت هندوستان مقیم کابل طی یاد داشت شماره Kab/327/01/2019-20 مورخ 02/12/2018 خویش برای سال تحصیلی 2020-2019 از اعطای بورس های تحصیلی در مقاطع ماستری و دوکتورا خبر داده است طبق هدایت . . .

Pagination