گزارش کاری ریاست نصاب تحصیلی

nasir_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۸ - ۷:۵۹
dssdvxc

17/5/1401
ریاست نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی، بر اساس لزوم دید رهبری ا.ا.ا جدیداً در چوکات این وزارت ایجاد گردیده است که در تشکیل خویش دارای (6) آمریت و در مجموع دارای (52) تن کارمند می باشد.                
بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی پوهنتون های کشور در پرتو احکام و قوانین اسلامی، نیاز بازار کار و معیار های جهانی از جمله اهداف اساسی این ریاست به شمار می رود.
ریاست نصاب تحصیلی از بدوی ایجاد تا کنون در بخش های مختلف فعالیت های را انجام داده است که این فعالیت ها شامل تهیه رهنمود ها و معیارها، تدویر ورکشاپ ها، بررسی، ارزیابی و تعدیل نصاب های تحصیلی، تدویر کلسترهای بازنگری و انکشاف نصاب و نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی تائید شده هم چنان به منظور بازنگری نصاب تحصیلی مضمون همه شمول ثقافت اسلامی از تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور نظر خواهی صورت گرفت که طبق نظریات واصله نصاب تحصیلی مضمون همه شمول ثقافت اسلامی با 13 مضمون و 24 کریدت از جانب کمیتۀ مذکور در هماهنگی با کمیسیون ملی نصاب تحصیلی نهائی و جهت تطبیق در اختیار نهاد های تحصیلی کشور قرار داده شده است.
به همین ترتیب کلستر دور دوم رشته طب معالجوی، کلستر دور اول رشته های ساینس شامل (ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی )، کلستر تشخیص و تثبیت برنامه های فوق لیسانس پوهنتون بین المللی افغان در بخش های طب، انجنیری و زراعت و تعیین مضامین رشته های مذکور، کلستر دور اول پوهنځی های فارمسی و علوم وترنری، کلستر دور اول رشته های مربوط به پوهنځی کمپیوترساینس، کلستر نصاب تحصیلی رشته های تخصصات تدوین و بازنگری گردید. 
هکذا ریاست نصاب تحصیلی به منظور در نظر گرفتن توازن، تسلسل و ربط افقی و عمودی بین مضامین صنوف و مراحل تعلیمی و تحصیلی، نصاب تعلیمی مدارس و دارالعلوم ها را از معینیت محترم تعلیمات اسلامی مطالبه نموده و از آن در بازنگری نصاب های تحصیلی رشته های حقوق وعلوم سیاسی و شرعیات در کمیتۀ های مسلکی رشته های مذکور استفاده نموده که خوشبختانه تا اکنون نصاب تحصیلی سال اول (سمستر های اول و دوم) رشته های فقه و قانون و تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات از جانب کمیته های مذکور نهائی و طبق حکم مقام محترم وزارت جهت تطبیق در اختیار پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور قرار داده شده است.
در حال حاضر کار روی تهیه و ترتیب نصاب تحصیلی رشته های طب، انجنیری و زراعت آغاز گردیده و قرار است در ادامه کلستر رشته های یاد شده؛ کلستر سایر رشته های تحصیلی نیز دایر گردد.
به همین گونه روی  نصاب تحصیلی برنامه های فوق لیسانس (ماستری و دکتورا) رشته های طب، انجنیری و زارعت پوهنتون بین المللی افغان از طریق کمیته های مسلکی آن کار صورت گرفته و در ادامه به منظور تهیه و ترتیب نصاب تحصیلی برنامه های یاد شده کلستر مذکور دایر و قرار است بعد از نهائی شدن آن جهت تصویب به کابینه امارت اسلامی افغانستان ارسال گردد.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۶ - ۴:۳۳
Background image

ورکشاپ آموزشی ۱۵ روزه که جهت ارتقای ظرفیت کاری برای ۴۲ تن از کارمندان پوهنتون بین المللی افغان دایر گردیده بود موفقانه پایان یافت.

در این ورکشاپ که از طرف آمریت آموزش و ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی  دایر گردیده بود طی ۱۵ روزه راجع به اهداف و مقاصد وزارت تحصیلات عالی، ساختار اداری موجود در وزارت. . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۶ - ۴:۲۹
Background image

گاه نامه «راهیان ابن سینا» که از سوی پوهنتون علوم طبی کابل نشر می گردید، بعد از وقفه ده ساله دوباره زیور چاپ یافت.

در محفلی که به این مناسبت در پوهنتون علوم طبی کابل برگزار گردید، سخنرانان روی اهمیت نشرات چاپی در جامعه به ویژه نهاد تحصیلات عالی صحبت نمودند.
در آغاز پوهنیار داکتر فضل رحمان رحمانی. . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۶ - ۴:۲۵
Background image

جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی تحت ریاست شیخ الحدیث مولوی نداء محمد ندیم صاحب سرپرست این وزارت دایر شد.

در آغاز جلسه سرپرست وزارت تحصیلات عالی پیرامون رفع نیازمندی های نهاد های تحصیلات عالی ولایات سرد سیر کشور صحبت نموده گفت:« با استفاده از رخصتی های زمستانی روی نیازمندی ها و حل مشکلات. . .

BACK TO NEWS