گزارش کاری ریاست نصاب تحصیلی

nasir_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۸ - ۷:۵۹
dssdvxc

17/5/1401
ریاست نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی، بر اساس لزوم دید رهبری ا.ا.ا جدیداً در چوکات این وزارت ایجاد گردیده است که در تشکیل خویش دارای (6) آمریت و در مجموع دارای (52) تن کارمند می باشد.                
بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی پوهنتون های کشور در پرتو احکام و قوانین اسلامی، نیاز بازار کار و معیار های جهانی از جمله اهداف اساسی این ریاست به شمار می رود.
ریاست نصاب تحصیلی از بدوی ایجاد تا کنون در بخش های مختلف فعالیت های را انجام داده است که این فعالیت ها شامل تهیه رهنمود ها و معیارها، تدویر ورکشاپ ها، بررسی، ارزیابی و تعدیل نصاب های تحصیلی، تدویر کلسترهای بازنگری و انکشاف نصاب و نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی تائید شده هم چنان به منظور بازنگری نصاب تحصیلی مضمون همه شمول ثقافت اسلامی از تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور نظر خواهی صورت گرفت که طبق نظریات واصله نصاب تحصیلی مضمون همه شمول ثقافت اسلامی با 13 مضمون و 24 کریدت از جانب کمیتۀ مذکور در هماهنگی با کمیسیون ملی نصاب تحصیلی نهائی و جهت تطبیق در اختیار نهاد های تحصیلی کشور قرار داده شده است.
به همین ترتیب کلستر دور دوم رشته طب معالجوی، کلستر دور اول رشته های ساینس شامل (ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی )، کلستر تشخیص و تثبیت برنامه های فوق لیسانس پوهنتون بین المللی افغان در بخش های طب، انجنیری و زراعت و تعیین مضامین رشته های مذکور، کلستر دور اول پوهنځی های فارمسی و علوم وترنری، کلستر دور اول رشته های مربوط به پوهنځی کمپیوترساینس، کلستر نصاب تحصیلی رشته های تخصصات تدوین و بازنگری گردید. 
هکذا ریاست نصاب تحصیلی به منظور در نظر گرفتن توازن، تسلسل و ربط افقی و عمودی بین مضامین صنوف و مراحل تعلیمی و تحصیلی، نصاب تعلیمی مدارس و دارالعلوم ها را از معینیت محترم تعلیمات اسلامی مطالبه نموده و از آن در بازنگری نصاب های تحصیلی رشته های حقوق وعلوم سیاسی و شرعیات در کمیتۀ های مسلکی رشته های مذکور استفاده نموده که خوشبختانه تا اکنون نصاب تحصیلی سال اول (سمستر های اول و دوم) رشته های فقه و قانون و تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات از جانب کمیته های مذکور نهائی و طبق حکم مقام محترم وزارت جهت تطبیق در اختیار پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور قرار داده شده است.
در حال حاضر کار روی تهیه و ترتیب نصاب تحصیلی رشته های طب، انجنیری و زراعت آغاز گردیده و قرار است در ادامه کلستر رشته های یاد شده؛ کلستر سایر رشته های تحصیلی نیز دایر گردد.
به همین گونه روی  نصاب تحصیلی برنامه های فوق لیسانس (ماستری و دکتورا) رشته های طب، انجنیری و زارعت پوهنتون بین المللی افغان از طریق کمیته های مسلکی آن کار صورت گرفته و در ادامه به منظور تهیه و ترتیب نصاب تحصیلی برنامه های یاد شده کلستر مذکور دایر و قرار است بعد از نهائی شدن آن جهت تصویب به کابینه امارت اسلامی افغانستان ارسال گردد.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۱۳ - ۱۲:۱۱
Background image

8/3/1444 12/7/1401 ورکشاپ آموزشی 5 روزه که تحت عنوان «آموزش پروسیجر های اداری، مراسلات اداری و مدیریت اسناد اداری» برای کارمندان جدید التقرر مرکز وزارت و پوهنتون های کشور از سوی ریاست منابع بشری این وزارت تدویر گردیده بود، موفقانه خاتمه یافت.

در این ورکشاپ که به تعداد ۸۷ تن از کارمندان سطوح مختلف خدمات ملکی مرکز وزارت و واحد دومی مرکزی اشتراک نموده بودند موضوعات شامل فایلنگ اسناد اداری، آرشیف اسناد، شناسائی و نحوه محافظت از. . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۱۳ - ۱۱:۵۴
Background image

8/3/1444 12/7/1401 برای نخستین بار با عملیات موفقانه باز قلب در انستیتوت صدری و قلبی وعایی پوهنتون علوم طبی کابل، برنامه عملیات سراخ قلب در این انستیتوت رسماً آغاز شد. در مراسم که به همین مناسبت در تالار کنفرانس های پوهنتون علوم طبی کابل برگزار شد، هیئت

در مراسم یاد شده الحاج مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت، برای نخستین بار انجام عملیات موفقانه باز قلب به سطح شفاخانه های دولتی کشور و  از آغاز پروسه عملیات سوراخ قلب در انستیتوت صدری. . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۱۳ - ۷:۵۱
Background image

برای نخستین بار عملیات باز قلب یک نوجوان مصاب به سوراخ قلب، از سوی دوکتوران شفاخانه صدری و قلبی وعایی پوهنتون طبی کابل بشکل موفقانه صورت گرفت.

منصور خان پسر نو جوان که جهت تداوی مشکل سوراخ قلب خویش، پس از مشکلات متعدد و اقتصاد نامناسب از ولایت ننگرهار به شفاخانه صدری و قلبی وعایی مراجعه و از جانب کادر های ورزیده این شفاخانه. . .

BACK TO NEWS